Social

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, acţiuni de verificare privind modul în care angajatorii asigură protecţia lucrătorilor în perioada caniculei

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, acţiuni de verificare privind modul în care angajatorii asigură protecţia lucrătorilor în perioada caniculei

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș va derula acţiuni de verificare privind modul în care angajatorii asigură protecţia lucrătorilor în perioada caniculei.

Având în vedere prevederile Legii 319/2006 LEGEA SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă, angajatorii trebuie să ia toate măsurile prevăzute pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă în limitele prevăzute de legislație. Prin temperaturi ridicate extreme se înțelegtemperaturile exterioare ale aerului, care depăşesc +37°C sau corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel.  Măsurile pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă vor fi stabilite de angajator, împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor. În unităţile în care funcţionează comitetele de securitate şi sănătate în muncă măsurile vor fi stabilite de acestea.

Pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă în instituţii şi în unităţi finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conducătorii instituţiilor.

În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, în sensul art.1, din O.U.G. nr.99/2000 angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale:

 1. Pentru ameliorarea condițiilor de muncă:
 • reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;
 • asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
 • alternarea efortului dinamic cu cel static;
 • alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.
 1. Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor sunt necesare următoarele:
 • asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;
 • asigurarea echipamentului individual de protecţie;
 • asigurarea de duşuri.

Conform art.6 din OUG 99/2000, angajatorii care nu pot asigura condițiile prevăzute la art. 4 (A) și 5 (B) vor lua, de comun acord cu reperezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, după caz, următoarele măsuri:

 1. a) reducerea duratei zilei de lucru,
 2. b) eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru: pana la ora 11:00 şi după ora 17:00,în cazurile prevăzute la art.4;
 3. c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

Măsurile prevăzute la alin. (1) se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv.  Perioadele de reducere a duratei zilei de lucru, de eşalonare a zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a lucrului se vor stabili o dată cu măsurile prevăzute la alin. (1). În consecință, Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș va derula acţiuni de verificare privind modul în care angajatorii asigură protecţia lucrătorilor în perioadele în care se înregistrează temperaturi ridicate extreme“, a precizat inspector șef, Ileana Mogoșanu.


Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*