Administrație

16 comune și un oraș din Timiș intră în carantină de noapte săptămânală sau de weekend. Decizia CJSU

16 comune și un oraș din Timiș intră în carantină de noapte săptămânală sau de weekend. Decizia CJSU

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, convocat de subprefectul Ovidiu Drăgănescu, astăzi, în ședință online, a aprobat o hotărâre în baza căreia s-au actualizat anexele cuprinzând incidența de la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Timiș.

Anexele sunt întocmite pe baza ratei de infectare pe ultimele 14 zile, în baza căreia sunt stabilite restricțiile conform  HG 1090/2021.

Jamu Mare, Bogda, Chevereșu Mare, Criciova, Giarmata, Orțișoara, Topolovățu Mare și Voiteg au fost trecute pe anexa 1, cuprinzând localitățile cu rata de infectare mai mare de 7,5/1.000 de locuitori.

Victor Vlad Delamarina, Bara, Belinț, Găvojdia, Livezile, Nădrag, Nițchidorf, Sânnicolau Mare și Tomești au fost trecute pe anexa 2, cuprinzând localitățile cu rata de infectare mai mare de 6/1.000 de locuitori și mai mică de 7,5/1.000 de locuitori.

Balinț, Dudeștii Vechi, Periam, Saravale și Traian Vuia au fost trecute pe anexa 3, cuprinzând localitățile cu rata de infectare mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică de 6/1000 de locuitori.

Ghizela, Știuca și Tomnatic au fost trecute pe anexa 4, cuprinzând localitățile cu rata de infectare mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică de 3/1.000 de locuitori.

Măsurile se vor aplica începând de mâine, 12.10.2021.

Totodată, CJSU a aprobat, la următorul punct al acestei hotărâri, ca în situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariați în regim de telemuncă, sau munca la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice, având un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.

Totodată, operatorii de transport de călători vor monitoriza permanent gradul de încărcare a mijloacelor de transport pe care le deservesc, în scopul diminuării aglomerației din vehicule și stații, mai ales la orele de vârf și vor lua măsuri pentru suplimentarea acestora.

Se va respecta circuitul de urcare și coborâre din mijloacele de transport.

La următorul punct de pe ordinea de zi a fost adoptată o hotărâre în baza căreia s-a aprobat suspendarea activității didactice față în față și transferul în online, din cauza infectărilor cu virusul SARS-COV2, la Grădinița cu Program Normal Fibiș și Grădinița cu Program Normal Răuți, comuna Uivar.

Măsuri conform HG 1090/2021

 1. Purtarea măștii:

1.1 Se menține obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice închise, precum și în spațiile publice deschise precum piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, sau în alte zone cu potențial de aglomerare stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

1.2 Potrivit Ordinului comun al M.S. și M.A.I nr. 2024/147/05.10.2021, pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, în localităţile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice deschise persoanele care desfăşoară activităţi, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc. Alte excepţii se pot stabili, la propunerea direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin hotărâri ale comitetelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

1.3. Nu este obligatorie purtarea măștii de protecție:

– dacă persoana este singură pe stradă;

– pentru copii cu vârsta mai mica de 5 ani;

– pentru persoanele care sunt singure în birou;

– pentru persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;

– pentru persoane care desfășoară activități fizice intense, și/sau în condiții de muncă solicitante;

– pentru prezentatorii TV și invitații acestora, cu asigurarea distanței de 3 metri între persoane.

 1. Restricții de circulație:

2.1. În toate localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuințelor/gospodăriilor, în intervalul orar 20.00-05.00, pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

2.2. În toate localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuințelor/gospodăriilor, în intervalul orar 20.00-05.00, pe întreaga durată a săptămânii.

2.3. Excepții:

2.3.1. Sunt exceptate de la interdicțiile de mai sus, deplasările efectuate din următoarele motive:

 1. a) în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;
 2. b) pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanță, precum şi pentru achiziționarea de medicamente;
 3. c) în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 4. d) din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dezabilități ori deces al unui membru de familie.

2.3.2. Sunt exceptate de la interdicțiile de mai sus, persoanelor vaccinate împotriva virusului SARSCoV2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare si persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180- a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestor condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

2.3.3. Interdicțiile de circulație nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate și care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestor condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic.

2.3.4. Justificarea motivului deplasării se realizează prin:

-legitimație de serviciu/adeverință eliberată de angajator/declarație pe proprie răspundere pentru deplasarea în interes profesional;

– declarație pe proprie răspundere, pentru motivele de la lit. b)-d).

 1. Desfășurarea activităților de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României:

3.1. Competiții sportive în spații deschise/închise:

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori:

– poată fi realizată cu participarea spectatorilor până la 75% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

–  incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

3.2. Se permite desfășurarea activităților de pregătire fizică, a sportivilor profesioniști, legitimați și/sau de performanță în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spațiile închise în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății.

 1. Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor și instituțiilor de spectacole:

– incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție.

– incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protective;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

– incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

 1. Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale:

– incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori:

– cu participarea a cel mult 75.000 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție;

– doar dacă participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție;

– doar dacă participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție;

– doar dacă participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu purtarea măștii de protecție și cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane;

– doar pentru persoanele, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

 1. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in

– incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

 1. Desfășurarea activităților recreative și sportive în aer liber

– cu participarea a cel mult 50 persoane care nu locuiesc împreună, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății după caz cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministru agriculturii și dezvoltării rurale;

– cu participarea a cel mult 30 persoane care nu locuiesc împreună, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății după caz cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministru agriculturii și dezvoltării rurale;

–  cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății după caz cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministru agriculturii și dezvoltării rurale;

– cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății după caz cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministru agriculturii și dezvoltării rurale:

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 1. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.)

8.1. Evenimente private exterior/interior

– incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori:

– 200 de persoane în exterior sau de maximum 150 de persoane în interior;

– nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în interior;

– nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– exterior/interior, maximum 200 de persoane și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– exterior/interior, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 200 de persoane;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

– se permite organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maxima a spațiului, în exterior sau în interior, în localitățile unde incidența cumulate la 14 zile este mai mica sau egală cu 3/1000 locuitori cu asigiurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

8.2. Evenimente private interior

– incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori:

– cu participarea a cel mult 400 de persoane și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– cu participarea a cel mult 300 de persoane și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

8.3. Evenimente private exterior

– incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– cu participarea persoanelor până la capacitatea maximă a spațiului și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

 1. Organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene

9.1. Cursuri de instruire și workshop-uri în interior/exterior

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori:

– cu participarea unui număr de maximum 250 de persoane în interior și de maximum 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea măștii de protecție.

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– cu participarea unui număr de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea măștii de protecție.

– excepții:

– este permisă organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene cu un număr de participanți mai mare de 250 de persoane în interior și mai mare de 300 de persoane în exterior;

– cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană;

– dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– cu participarea unui număr de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea măștii de protecție;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în interior sau în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea măștii de protecție;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 1. Organizarea de conferințe

10.1. Organizarea de conferințe în interior

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori:

– cu un număr de maximum 300 de personae, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană și cu purtarea măștii de protecție.

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– cu un număr de maximum 150 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană și cu purtarea măștii de protecție.

– excepții:

– este permisă organizarea de conferințe cu un număr de participanți mai mare de 300 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– cu un număr de maximum 150 de persoane,cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană și cu purtarea măștii de protecție;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

10.2. Organizarea de conferințe în interior/exterior

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea măștii de protecție;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 1. Organizarea de mitinguri și demonstrații

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, cu un număr de maximum 500 de persoane.

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane:

-cu respectarea următoarelor măsuri:

 1. a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
 2. b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
 3. c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
 4. d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;
 5. e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– cu un număr de participanți de maximum 100 de personae;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

– cu respectarea următoarelor măsuri:

 1. a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
 2. b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
 3. c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
 4. d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;
 5. e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

– incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane și cu purtarea măștii de protecție;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 1. Programul cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor și teraselor

12.1. Restaurantele și cafenelelor, în interiorul clădirilor și terase

– incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mica sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– doar în intervalul orar 05,00-02,00 este permisă până la capacitatea maximă a spațiului.

– incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– doar în intervalul orar 05,00-02,00 este permisă până la 50% capacitatea maximă a spațiului;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

– incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– doar în intervalul orar 05,00-24,00 este permisă până la 50% capacitatea maximă a spațiului;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

12.2. Restaurantele și cafenelele din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora

– incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– până la capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 05,00-02,00;

– incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori:

– doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități.

 1. Programul cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, în interiorul centrelor comerciale

– incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– numai în zonele de consum delimitate față de restul spațiului public și amenajate în acest scop;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

– incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– până la 50% din capacitatea maximă a zonelor de consum delimitate față de restul spațiului public și amenajate în acest scop;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

! măsurile de la pct. 12 și pct. 13 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice care au un acoperiș, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

– în situația în care activitatea operatorilor economici de mai sus, este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

– prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt premise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția spațiilor publice care au un acoperiș, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

 1. Baruri, cluburi și discoteci

– incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori:

– până la capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 05,00-02,00;

– dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 05,00-02,00;

– dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 05,00-02,00;

– dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

– interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.

 1. Operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori:

– în intervalul orar 05,00-22,00 pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică;

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 7,5/1.000 de locuitori:

– în intervalul orar 05,00-22,00 pe întreaga durată a săptămânii.

– excepție:

-în intervalul orar 22,00-05,00 operatorii economici să poată activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

 1. Unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri

– pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness

– incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

-până la capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de 7 mp pentru fiecare persoană.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– până la capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de 4 mp pentru fiecare persoană;

– dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori:

– fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– să fie permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc

– incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– până la capacitatea maximă a spațiului.

– incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

– incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– până la 50% din capacitatea maximă a spațiului

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare

– incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

-fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 1. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise

– incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-24,00.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-24,00;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-24,00;

– doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 1. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri

– incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori:

– până la capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-02,00;

– dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-02,00;

– dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

– până la 50 % din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-02,00;

– dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv sau care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

– incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori:

– până la 50 % din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-24,00;

– dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 1. Activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a celor volante, a târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor

-definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, să se desfășoare în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.

 1. Se propune exceptarea de la condițiile de participarea la activitățile antemenționate referitoare la prezentarea rezultatelor negative ale testelor RT-PCR și test antigen rapid, pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, a copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.
 1. Telemunca

– menținerea obligației de organizare a programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toți angajatorii la care specificul activității permite această desfășurare a muncii.

 1. În cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, sunt permise activitățile didactice și a altor activități specifice precum și organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății.

La apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților să fie instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se propune să se asigure, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.

Activitatea în creșe și after-school-uri este perimisă numai cu respectarea condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*