Administrație

O nouă finanțare pentru educație

O nouă finanțare pentru educație

Astăzi, a fost semnat de către Dominic Fritz- primarul municipiului Timișoara, Mariana Cotoisecretar de stat în MLPDA, și Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE LICEU WALDORF Timișoara, finanțat prin POR2014-2020, Axa prioritară 10.

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.
Valoarea contractului este de 13, 6 milioane de lei( 13.688.600,04 lei din care: FEDRFondul European de Dezvoltare Regională. (85%) – 11.635.310,03 lei, buget național ( 13%) – 1.779.517,97 lei, buget local (2%) – 273.772,04 lei).

Principalele obiective  ale proiectului de investiţie constau în:

 Construirea unui norp nou de clădire în care se desfăşoare în condiţii optime procesul de învăţământ aferent ciclului primar şi gimnazial, în suprafaţa construită de aprox. 2303.45 mp. Locația viitoarei construcții este str.Uranus nr.14.

 Crearea unui mediu propice pentru desfăşurarea actului educaţional la un nivel superior de performanţă, proiectat faciliteze predarea şi învăţarea şi aliniat principiilor de moderne de învăţare, pentru un numărde 446 de elevi şi cadrele didactice ce îşi desfășoară activitatea în cadrul unităţii școlare;

 Creşterea calităţii şi atractivităţii actului educaţional desfăşurat în cadrul unităţii de învăţământ prin achiziţia de echipamente IT, materiale didactice moderne şi materiale specifice pentru documentare, pentru creşterea accesului la informaţie şi crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii;

 Creşterea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la serviciile educaţionale.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*