Social

Ce măsuri ia ABA Banat după apariţia unor probleme semnalate pe Facebook

Ce măsuri ia ABA Banat după apariţia unor probleme semnalate pe Facebook
Adora Beauty

Administraţia Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) s-a autosesizat ca urmare a apariției pe rețeaua de socializare Facebook a două video-uri realizate de jurnalistul Rareș Năstase, de la emisiunea de investigații „România, te iubesc!”. Acesta a filmat  gura de vărsare din stația de epurare  a orașului Lugoj în râul Timiș, și la gura de devărsare a apei menajere a cartierului Jupa, din orașul Caransebeș. Acesta s-a declarat șocat de întreaga situație observată la fața locului.

Ca urmare a semnalării acestor două situații, ABA Banat consideră că este de datoria sa să ridice orice bănuială de acceptare a vreunei ilegalități, din punct de vedere al  gospodăririi apelor:

  1. Începând cu anul 2009 s-a dorit modernizarea Stației de epurare, existentă încă din anii `70, în baza avizului de gospodărire a apelor nr.26/09.02.2009, emis de ABA Banat. Încă din anii `90, operator al serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate orășenești și pluviale colectate de pe raza municipiului Lugoj este S.C. Meridian 22 Lugoj S.A. aflată în subordinea  primăriei municipiului Lugoj. Contractul  cu S.C. Meridian 22 Lugoj S.A.  a fost reînoit la data de 24.07.2018 pe o perioadă de  5 ani, deși Consiliul Local Lugoj  a avut și varianta de a preda serviciul la operatorul regional S.C. Aquatim S.A. Timișoara. Până la data de 31 decembrie 2015, Meridian 22 Lugoj a fost autorizat din punct de vedere al gospodăririi apelor pentru „Alimentarea cu apă în localităţile Lugoj, Măguri, Tapia și canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere în municipiul Lugoj”, în baza unui program de etapizare, ce cuprindea lucrări, măsuri, termene de realizare necesare conformării (funcționarea stației de epurare).

La 01.01.2016 nefiind finalizate, din diferite motive, lucrările și măsurile din Programul de Etapizare, deși s-a solicitat, nu s-a mai emis autorizație de gospodărire a apelor având în vedere că stația de epurare nu era funcțională.

În data de 12 octombrie 2016, Meridian 22 ne informează că stația de epurare este funcțională și solicită  din nou emiterea autorizației de gospodărire a apelor. Conform procedurii   legale, în data de 24.10.2016 reprezentanții ABA Banat au efectuat  constatările pe  teren  și  au  întocmit procesul  verbal  în vederea  continuării procedurii  de emitere a autorizației de gospodărire a apelor.

În data de 31.10.2016 s-a emis autorizația de gospodărire a apelor nr. 384 prin care au fost  impuse concentrații maxime admise  ale poluanților din apele uzate   evacuate,  severe, respectiv valorile impuse prin avizul de gospodărire a apelor nr. 26/09.02.2009 care a stat la baza realizării investiției „Modernizare stație de epurare Lugoj (Jabăr) în varianta 58.400 locuitori echivalenți, jud. Timiș”. Autorizația a fost emisă pe o perioadă de numai 6 luni, până la data de 31 aprilie 2017, specialiștii ABA apreciind că deși pusă în funcțiune, stația de epurare necesită o supraveghere mai atentă, o monitorizare și automonitorizare suplimentară. Încă de la primele rezultate  ale monitorizării de control, s- a constatat că unii indicatori  ai apelor evacuate nu se încadrează în limitele autorizate. În aceste condiții, operatorul a fost avertizat (deși a solicitat în repetate rânduri)ca  nu i se va  mai elibera altă autorizație de gospodărire a apelor. În perioada   ianuarie 2016 – noiembrie 2019, s-au aplicat lunar penalități pentru depășirea concentraţiilor de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă, in valoare totală de 4.265.778 lei (45 procese verbale).

În baza Legii nr. 298/2018 privind condițiile de autorizare pentru folosințele de apă care au în curs de realizare sau urmează să realizeze investiții în infrastructura de apă uzată), S.C. Meridian 22 S.A.  a primit  în noiembrie 2019, autorizația de gospodărire a apelor în anumite condiții: operatorul de apă s-a angajat printr-un program de măsuri asumat, împreună cu proprietarul sistemului (Primăria Municipiului Lugoj), să optimizeze procesul tehnologic de la stația de epurare, astfel încât apele uzate evacuate în râul Timiș să se încadreze în limitele impuse de legislația în vigoare, prin avizul de gospodărire a apelor nr.26/09.02.2009.

În baza acestei legi, în perioada de valabilitate a autorizației de gospodărire a apelor nr.437/08.11.2019 ( termen de valabilitate 31.12.2021),  S.C. Meridian 22 S.A beneficiază de limite mai permisive  (tabelul nr. 1 din anexa 2 -NTPA 002), decât cele avizate.

Dacă termenele prevăzute în acest program de măsuri nu vor fi respectate, autorizația de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea.

Măsura extremă, care ar presupune închiderea acestui tip de obiectiv (canalizare orășenească), nu e aplicabilă.

  1. Funcționarea Stației de epurare Jupa nu a fost reglementată prin nici un act emis de ABA Banat. Aceasta aparține operatorului de apă S.C. Aquacaraș S.A., sistemul de canalizare-epurare Jupa fiind predat de Primăria Caransebeș către S.C. Aquacaraș S. A. în 2011.

S.C. Aquacaraș S.A. deține autorizația de gospodărire a apelor nr. 53/06.03.2019 valabilă până la 28.02.2022 privind  „Alimentare cu apă, canalizare si stație de epurare în orașul Caransebeș’’, în care nu sunt prinse lucrările de alimentare cu apă, canalizare menajeră și statie de epurare pentru localitatea Jupa. Nefiind primită nici o solicitare de autorizare, s-a considerat  că această stație de epurare nu are activitate. Neavând cunoștință de existența acestei guri de  evacuare,, ABA Banat nu a monitorizat calitatea apei evacuate și în consecință  nu putea să aplice penalități pentru evacuarea din stația de epurare JUPA, așa cum s-a declarat în presă de către reprezentanți ai S.C. Aquacaraș S.A. Într-adevar, au fost aplicate penalități lunare, dar pentru alte obiective  ale SC AQUACARAS SA, nu pentru Jupa.

Inspecția Bazinală de Apă Banat a sancționat contravențional S.C. Aquacaraș S.A. cu amendă de 40.000 de lei, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare menajeră, cu stația de epurare Jupa, fără a deține autorizație de gospodărire a apelor.

„ABA Banat insistă pe faptul că dacă publicul larg nu ia atitudine, nu face sesizări legate de asemenea evacuări de ape uzate menajere neepurate, care se produc fie noaptea (conform declarației martorului din filmare), fie în cazul unor creșteri de debite de apă pentru a favoriza disoluția dejecțiilor, inspectorii noștri nu vor putea, întotdeauna, să sancționeze respectivul poluator. Facem apel și pe această cale, ca să fim cu toții vigilenți și să raportăm încălcările legii, deoarece este în puterea noastră să ne facem viața mai bună”, a declarat Titu Bojin, directorul ABA Banat.

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*