Educație

Modificări ale planului de școlarizare în Timiș

Modificări ale planului de școlarizare în Timiș

Inspectoratul Școlar Județean Timiș, după o perioadă de mai bine de o lună în care a analizat toate propunerile venite din partea unităților de învățământ pentru fundamentarea proiectului de plan pe anul școlar 2020-2021, a finalizat, în ședința de miercuri, 15 ianuarie, proiectul planului de școlarizare la nivel de județ, urmând ca acesta să fie predat, luni, Ministerului Educației și Cercetării.

Potrivit conducerii ISJ Timiș, sunt unități de învățământ care în urma ședinței CA au primit aprobare pe planul propus și unități la care votul membrilor CA a adus modificări în structura acestuia.

Unități de învățâmânt de stat de masă:

Total clase pe existent: 3955

Total elevi pe existent (acest an șolar): 89 990

Total clase propuse în 2020-2021: 3965

Total elevi în 2020-2021: 92 989

Ciclul gimnazial frecvență redusă pe existent:  5 clase cu 132 elevi

Ciclul gimnazial frecvență redusă în 2020-2021: 4 clase cu 78 elevi

Ciclul gimnazial A doua șansă existent: 15 clase cu 276 elevi

Ciclul gimnazial A doua șansă în 2020-2021: 17 clase cu 330 elevi

Ciclul gimnazial zi pe existent: 974 clase cu 21 149 elevi

Ciclul gimnazial în 2020-2021: 991 clase cu 21 901 elevi

Notă: De remarcat la ciclul gimnazial este că generația de a VIII-a din acest an, ce fundamentează clasele de a IX-a în anul școlar 2020-2021: 5462 elevi, conduc la fomarea unui maxim de 195 clase a IX-a în anul școlar 2020-2021. Copiii ce vor intra în clasa a VIII-a în 2020-2021 vor fundamenta clsele de a IX-a, în anul școlar 2021-2022. Numărul acestora este de 4400, ceea ce va conduce la constituirea, anul viitor, pentru 2021-2022 a unui număr de 157 clase de a IX-a, putându-se observa o scădere față de acest an și toți anii anteriori cu 38 clase de a IX-a. Acest fapt se datorează că elevii din pregătitoare, în anul în care se permitea opțiunea părinților pentru a face clasa I, fără pregătitoare, într-un număr mult mai mic, ajung în clasa a VIII-a în acest an școlar.

Nivelul liceal FR ( frecvență redusă) pe existent: 10 clase cu 310 elevi

Nivelul liceal FR ( frecvență redusă) în 2020-2021: 10 clase cu 307 elevi

Nivelul liceal seral pe existent: 103 clase cu 2940 elevi

Nivelul liceal seral în 2020-2021: 106  clase cu 3094 elevi

Nivelul liceal ZI  pe existent: 610 clase cu 15 858 elevi

Nivelul liceal ZI  în 2020-2021: 592 clase cu 15 972 elevi

Notă: La clasele de liceu, de început,  propuse, situația se prezintă astfel:

   – a IX-a FR pe existent: 2 clase cu 51 elevi și pe propunere: 2 clase cu 56 elevi

  – a IX-a seral pe existent: 10 clase cu 288 elevi și pe propunere, în 2020-2021: 7 clase cu 196 elevi ( Din propunerile unităților de învățământ, CA al ISJ a diminuat 1 clasă la Liceul Azur Timișoara, 1 clasă la Liceul Alimentar Timișoara și 1 clasă la Liceul Brătianu).

  – a IX-a zi teoretic: propuse pentru 2020-2021:  79,5 clase cu 2220 elevi ( față de 78,5 clase cu 2178 elevi în acest an școlar)  Din clasele solicitate de unități, CA al ISJ Timiș a diminuat 1 clasă din cele 3 propuse la Liceul din Gătaia și o clasă, transformată din 2 clase teoretic , una pe bilingv franceză și una pe bilingv engleză, înt-o clasă formată din 0,5 bilingv franceză și 0,5 bilingv engleză. Clasa obținută a fost alocată minorității ucrainene.  Pentru restul unităților, s-a aprobat planul de școlarizre solicitat. Ca noutate, din anul școlar 2020-2021, Liceul Teologic  Antim Ivireanu s-a primit, prin planul de școlarizare, la solicitarea lor, pe lângă clasa de teologie, profil vocațional și clasă de teoretic, profil real, specializarea Științele naturii.

– a IX-a zi tehnologic: propuse pentru 2020-2021: 48,5 clase cu 1358 elevi, față de existent: 39,5 clase cu 1106 elevi.  Din totalul de 52,5 clase solicitate de liceele tehnologice, CA al ISJ Timiș a diminuat clase la următoarele unități: 2 clase a IX-a la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Lugoj, 2 clase la Liceul Tehnologic de Agricultură și Silvicultură și 1 clasă la Liceul Tehnologic de Vest Timișoara). Astfel, din totalul de 52,5 clase solicitate, ca urmare a hotărârii CA, nivelului tehnologic, liceu, zi i se va acorda 48,5 clase.

  – a IX-a profesional: Au fost solicitate 49 clase de către unitățile de învățământ, din care, 16 clase pe învățământ profesional dual. S-a diminuat, ca urmare a HCA a ISJ Timiș o clasă, la Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură ” Casa Verde” Timișoara, rezultând, pentru anul școlar 2020-2021, un număr de 48 clase de a IX-a profesională, cu 16 clase de profesional dual. Pe existent, în acest an școlar, avem 53 clase de învățământ profesional cu 1411 elevi, din care 19 clase pe învățământ profesional dual.

 “La nivelul total al claselor de profesională ( a IX-a, a X-a și a XI-a anul acesta școlar avem un total de 31 clase de profesională, învățământ dual și 45 clase vor fi în 2020-2021, pe învățământ dual“, a spus Aura Danielescu.

 – a IX-a vocațional: în acest an școlar am avut 17 clase cu 459 elevi, pentru anul școlar 2020-2021, propunerea unităților de învățământ este de 18 clase cu 504 locuri. Clasa în plus a fost solicitată de Colegiul Național Pedagogic. Modificarea realizată de CA al ISJ a constat în a le acorda o clasă de puericultori și una de învățător-educator, față de 2 cu specializarea învățător-educator solicitate de unitatea de învățământ.

  Postliceu cu finanațare de la bugetul de stat:

Pe existent, 2019-2020: 2 clase cu 57 elevi (clasa de maiștri instructori)

Propunere 2020-2021: 4 clase ( 2 clase la Colegiul Național Ana Aslan, care, până în prezent le avea pe toate la autofinanțare) și 2 clase de maiștri instructori ( Auto și Ferdinand).

În total, postliceu cu finațare de la buget și cu taxă: 35 de clase cu 833 elevi față de 29 cu 742 anul în curs. Din acesta, 16 sunt la Anul I propuse ( 12 cu taxă și 4 la buget).

Nivel preșcolar existent:722 grupe cu 16 870 copii

Nivel preșcolar proiect pentru 2020-2021:  723 grupe cu 17 870 copii

Din totalul grupelor, pe existent: 341 sunt grupe de Program Normal ( PN) , 376 sunt grupe de Program Prelungit și 5 grupe de program săptămânal cu 101 copii. Pe propunere: 338 grupe de PN cu 7191 copii, 380 grupe de PP cu

10 564 copii  și 5 de săptămânal cu 115 copii.

Precizez că în ședința CA au fost analizate solicitările unităților de învățământ și ținând cont de legislația în vigoare, de efctivele propuse, de spațiile pe care le au la dispoziție unitățile de învățământ și de încadrarea strictă în numărul de norme didactice, nu au fost aprobate toate solicitările unităților de învățământ de majorare a numărului de grupe sau de transformare a acestora din program normal în program prelungit. Pentru aceste unități ( puține la număr), situația se va reanaliza în perioada de înscriere în învățământul preșcolar, urmând să fie alocate grupe suficiente pentru cuprinderea tuturor copiilor de vârstă preșcolară în grădiniță”, a transmis Aura Danielescu, inspector general ISJ Timiș.

Nivel primar zi existent: 1378 clase cu 28 949 elevi

Nivel primar zi propunere pe 2020-2021: 1352 clase cu 28 917 clase

Nivel primar ADS (A doua șansă) existent: 5 clase cu 90 copii

Nivel primar ADS proiect: 6 clase cu 120 (clasa în plus a fost solicitată de Școala Gimnazială Checea).

Menționez că la fundamentarea proiectuluiplanului de școlarizare, pentru a respecta capacitatea instituțională, conducerile unităților de învățământ nu propun foarte multe clase pregătitoare ( cu precădere școlile foarte solicitate de părinți). Spre exemplu, pe existent, la clasa pregătitoare, avem: 276,25 clase cu 5751 copii și pe propunere: 267,75 clase cu 5983 copii. Ca în fiecare an, în perioada de înscriere în clasa pregătitoare, pentru a asigura cuprinderea tuturor copiilor de vârstă școlară în clasa pregătitoare, se vor majora numărul claselor chiardacă unitățile de învățământ au solicitat mai puține la această primă analiză”, a mai precizat Aura Danielescu.

Unități de învățământ unde s-a modificat proiectul planului de școlarizare propus de unitate: Antim Ivireanu ( nivel preșcolar- s-au diminuat 2 grupe), Nădrag ( nivel preșcolar s-a diminuat 1 grupă din cele solicitate). Sânandrei ( nivel preșcolar s-a diminuat 1 grupă din cele solicitate). Nu s-a mai dat cifră de școlarizare pentru localitatea Sărăzani, comuna Bârna. Cei 6 preșcolari, din care 4 vin și actualmente din altă localitate, vor merge la GPN Bârna. La GPN Liebling s-a diminuat o grupă. La GPN Nițchidorf nu s-a aprobat grupa solicitată în plus, laa GPN Știuca s-a diminuat o grupă în limba ucraineană, datorită numărului scăzut de preșcolari. La PP 5 Lugoj, din grupele solicitate, nu s-a aprobat 1 grupă. La PP Dudeștii Vechi, se diminuează o grupă de PN.

La PN Periam se diminuează o grupă  față de 2019-2020. La Pesac  nu se acordă a 3-a grupă solicitată în plus față de 2019-2020. La PP Săcălaz, din cele 4 solicitate (2 în plus față de actual), se diminuează 2 grupe cele solicitate în plus.

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

GIMNAZIAL ZI: 63 clase cu 544 elevi pe existent, 64 clase cu 520 pe propunere

Gimnazial ADS: 4 clase cu 59 elevi pe existent și 4 cu 52 pe propunere

Liceu: 7 clase cu 72 copii și 6 cu 66 pe propunere

Preșcolar: 21 clase cu 126 copii pe existent și 21 cu 127 pe proiect 2020-2021

Primar: 48 clase cu 436 elevi pe existent și 47 clase cu 395 pe proiect

Primar ADS: 2 clase cu 28 și propunere pe 2020-2021: 2 cu 32

Profesional: 28 clase cu 330 elevi pe existet și 31 cu 383 pe proiect

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT:

Gimnaziu: 18 clase cu 178 elevi pe existent și 21 clase cu 223 pe proiect

Liceu: 48 clase cu 1084 elevi pe existent și 58 clase cu 1413 ( la a IX-a au 5 clase cu 95 elevi pe existent și au solicitat și li s-a aprobat…8 clase cu 224 elevi).

Profesional: 12 clase cu 307 elevi pe existent și 13 clase cu 355 elevi

Profesional dual: 2 clase cu 19 pe existent și 3 cu 88 elevi pe proiect

Postliceu: 62 clase cu 2239 pe existent și 68 clase cu 2428 pe propunere

Preșcolar: 68 grupe cu 1149 pe existent și 65 grupe cu 1322 copii

Primar: 38 clase cu 641 pe existent și propunere: 44 cu 876

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*