Administrație

Încep înscrierile la Festivalul Timfloralis

Încep înscrierile la Festivalul Timfloralis

Primăria, împreună cu Casa de Cultură a Municipiului, organizează în perioada 19 aprilie – 21 aprilie, festivalul Timfloralis. Tematica acestui an este Floral Happiness.

Comercianţii interesaţi de a participa la Festivalul Timfloralis pot depune în perioada 1 martie-1 aprilie 2019, la Primăria Municipiului Timişoara, la camera 12, Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, ghişeele nr. 3 şi nr. 4, pentru Biroul Organizare Evenimente (orar: luni, miercuri, joi, vineri 08:30 – 16:30 şi marţi 08:30 – 18:30) şi în format electronic pe adresa boe@primariatm.ro, următoarele documente:

listă cu produsele comercializate;

CD + poze ale produselor comercializate;

copie xerox după actele firmei;

precizare detalii referitoare la necesarul tehnic (pavilion, masă, scaune, necesar curent);

copie certificat producător flori vizat la zi copie Certificat unic de înregistrare firmă;

copie carte identitate;

taloane şi numere de înmatriculare maşini aprovizionare (copie fizică depusă, dar şi în format electronic : boe@primariatm.ro)

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA FESTIVALULUI TIMFLORALIS

Agenţii economici sunt obligaţi să se încadreze în orarul de funcţionare, respectiv 10.00 – 21.00 şi cel de aprovizionare: 07.00-09.00.

Agenţii economici vor comercializa doar produsele prezentate şi aprobate în baza avizului emis de Biroul Autorizare Activitati Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Actele normative care reglementează desfăşurarea evenimentului sunt: HCL 139/2011-Regulamentul privind desfăşurarea comerţului stradal, HG 348/2004, HCL 289/2014 si Legea 12/1990.

Solicitările pentru participarea la eveniment trebuie să fie însoţite de următoarele documente:

cerere tipizată;

copie certificat producător flori vizat la zi/copie Certificat unic de înregistrare firmă;

copie Carte identitate.

Fiecare agent economic  se obligă să asigure echipamentul adecvat și tematica Festivalului Florilor.

 Agenţii economici au obligaţia de a deţine, la standul de vânzare, avizul pentru desfăşurarea ocazională a comerţului ambulant pe raza municipiului Timişoara, eliberat de Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Publicitare, carte de identitate, certificat de producător flori / certificat de înregistrare ORC ( vizat la zi).

Agenţii economici au obligaţia de a preda pavilioanele puse la dispoziție de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara în starea în care le-au preluat, pe bază de proces verbal.

Afişarea preţurilor produselor se va face în mod obligatoriu lizibil, în limba română şi în moneda naţională.

În urma selecţiei dosarelor depuse se va încheia un contract de colaborare între agentul economic şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, care va respecta prevederile prezentului regulament, pe perioada 27 – 29 aprilie 2019.

Întrucât Festivalul ,,Timfloralis”, conform H.C.L 570/ 21.11.2014, este un festival al florilor, agenţii economici sunt obligaţi sa comercializeze doar material dendrofloricol, îngrăşăminte auxiliare pentru întreţinerea plantelor şi accesorii specifice amenajarii floricole.

Nerespectarea uneia dintre prevederile prezentului regulament atrage după sine anularea avizului eliberat de Biroul Autorizare Activitati Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, respingerea dosarelor de participare pentru următoarele trei ediţii ale Festivalul ,,Timfloralis”, precum şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform legii.

Cedarea dreptului de folosinţă a amplasamentului ocupat altei persoane, în zonele menţionate de către deţinătorul avizului, duce atât la retragerea Avizului, cât şi la sancţionarea contravenţională a faptei.

Suprafaţa unui amplasament este de 10 mp. Fiecare agent economic poate ocupa un singur amplasament.

În vederea accesului cu vehicule de marfă, în vederea aprovizionării se vor depune la dosar copii după taloanele mașinilor pentru care se solicita accesul și se vor trimite în format electronic pe mail la adresa boe@primariatm.ro. Mașinile a căror taloane nu sunt lizibile sau nu au fost trimise până la data 01.04.2019 nu vor avea acces în zona centrală. Spaţiul alocat comercianţilor este Piaţa Libertăţii.

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*