Administrație

31 ianuarie, termen-limită pentru taximetriştii din Timişoara

31 ianuarie, termen-limită pentru taximetriştii din Timişoara
Adora Beauty

Potrivit art. 8 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată, autorizaţia de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată şi este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizaţii.

Art. 9 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată, precizează că autorizaţia de transport în regim de taxi se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localităţii de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină următoarele:

 1. a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport, stabilit de prezenta lege;
 2. b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, după caz;
 3. c) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
 4. copie de pe certificatul de competenţă profesională pentru managerul de transport în regim de taxi şi închiriere, eliberat conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;
 5. copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
 6. d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
 7. certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru:

    – infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;

    – infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;

    – infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;

    – infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

    – infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;

    – infracţiuni contra patrimoniului;

 1. avizele medicale şi psihologice ale conducătorilor auto şi, după caz, avizele medicale şi psihologice ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, obţinute conform normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor;
 2. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;
 3. declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
 4. e) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:
 5. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
 6. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie.

Având în vedere cele mai sus prezentate, Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara solicită tuturor transportatorilor autorizaţi a căror autorizaţii de transport trebuiesc vizate la data de 31.03.2018 să depună documentele mai sus solicitate (complete) până la data de 31.01.2018 la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara în vederea vizării acestora conform Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată.

În cazul în care transportatorii autorizaţi nu vor  depune documentele solicitate în termenul de mai sus autorizaţia de transport se va retrage şi are drept consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum şi retragerea tuturor autorizaţiilor taxi.

 

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*