Utile

Primăria Timişoara organizează un nou examen de atestare pentru administratorii de imobile

Primăria Timişoara organizează un nou examen de atestare pentru administratorii de imobile

Persoanele fizice vor susţine examenul de atestare pentru desfăşurarea activităţii de administrare imobile în data de 07 iunie 2017.

Depunerea actelor necesare pentru atestarea persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice, se va face la sediul primăriei, bv. C. D. Loga nr. 1, cam. 12, în perioada 03 mai – 31 mai 2017.

Actele necesare persoanelor fizice pentru participarea la examenul de atestare, sunt următoarele:

– cerere tip;

– curriculum vitae;

– copii ale actelor de stare civilă (legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara);

– copii ale actelor de studii  (legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara);

– certificatul de cazier  judiciar;

– adeverinţă medicală din care să rezulte că sunt apţi din punct de vedere medical;

– copia certificatului de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de imobil, organizat în condiţiile legii (legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara);

– copia chitanţei de plată a taxei de înscriere la examenul de atestare;

Persoanele respinse la examenul de atestare din data de 19 mai 2016, cele  absente, precum şi cele ale căror dosare au fost incomplete, vor depune o nouă cerere de participare la examen, copia chitanţei de plată a taxei de înscriere, precum şi actele necesare pentru completarea dosarului, după caz.

Bibliografia pentru examenul de atestare a persoanelor fizice:

1). Legea 230/2007 (actualizată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

2). H. G. 1588/2007 – pentru aprobarea normei  metodologice de aplicare a Legii 230/2007;

3). Legea 22/1969 (actualizată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

4). Ordinul nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, anexa 2, reglementări contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, anexă la reglementările contabile prevăzute la anexa 2, la ordin;

5) Decretul 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiilor de casă;

6). H. C. L. 195/1999 privind aprobarea metodologiei de contorizare  individuală a consumurilor de apă, pe apartamente, în Municipiul Timişoara.

Persoanele juridice specializate vor depune următoarele documente pentru obţinerea autorizaţiei:

– cerere tip;

– certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului după caz, sau sentinţă de înfiinţare;

– certificat de cazier fiscal;

– ultimul bilanţ contabil depus la unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice – copie xerox sau scrisoare de garanţie bancară;

– copie după certificatul de atestare a persoanelor fizice pentru funcţia de administrator imobil;

– copie după contractul individual de muncă a persoanei fizice atestate;

– copia chitanţei de plată a taxei pentru autorizarea persoanelor juridice.

Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de administrare imobile va fi eliberată persoanelor juridice,  după verificarea dosarelor depuse.

Compartimentul Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari va anunţa locul şi ora susţinerii examenului de atestare de către persoanele fizice.

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*