Eveniment

Numărul infracțiunilor din școlile din Timiș, în scădere

Numărul infracțiunilor din școlile din Timiș, în scădere

Numărul infracțiunilor comise în școlile din Timiș în primul semestru al acestui an școlar este în scădere, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Așa arată un bilanț făcut de reprezentanții ISJ.

În perioada septembrie 2016- ianuarie 2017, la nivelul I.P.J.Timiș au fost sesizate 22 de infracțiuni comise în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, cu 11 mai puțin decât în perioada similară septembrie 2015- ianuarie 2016(33), respectiv o diminuare de 33%. Astfel, din cele 22 de infracțiuni săvârșite în semestrul I şcolar 2016/2017, 9 au fost comise în unitățile de învățământ preuniversitar repartizate altor instituții, în scopul asigurării ordinii și siguranței publice, după cum urmează: 8 unităţi-I.J.J.Timiș, respectiv o unitate – G.M.J.Timișoara.

După locul comiterii toate cele 22 infracțiuni au fost săvârșite în incinta unităților de învățământ preuniversitar. Din cele 22 de infracțiuni, 19 au fost înregistrate în mediul urban (-8)  și 3  în mediul rural ( -3). În funcţie de locul comiterii faptelor penale analizate, s-au înregistrat scăderi la  infracţiunile săvârşite în incinta1 unităţilor de învăţământ preuniversitar cu 11 fapte. În perioada de referință nu a fost înregistrată nicio faptă în zona adiacentă.

Având în vedere locul comiterii infracțiunilor, toate cele 22 infractiuni au fost comise în incinta  unităţilor de învățământ preuniversitar.

Majoritatea victimelor, dar şi a autorilor de fapte penale sesizate o reprezintă elevii. În perioada de referinţă, la comiterea celor 22 fapte au participat 18 autori, cu 9 mai puțin decât în aceeaşi perioadă a anului şcolar 2015 /2016. Din totalul de18 autori,15 au fost elevi, cu 7 mai puțin  faţă de perioada similară a anului şcolar precedent, iar în cazul autorilor profesori a fost înregistrată o scădere (-3) faţă de aceeaşi perioadă (de la 4 la 1).

Referitor la victime, se poate observa că în perioada supusă analizei au fost 22 victime ale  infracţiunilor, cu 11 mai puțin decât în perioada similară a anului precedent. În cazul victimelor elevi a fost înregistrată o scădere cu 11 persoane, iar în cazul victimelor profesori a fost consemnată o creștere cu 1 persoană, de la 0 în semestrul I al anului şcolar trecut, la 1 în semestrul I școlar 2016-2017 şi respectiv o scădere de la 1 la 0 în cazul altor categorii de victime.

 Pe genuri de fapte, ponderea o deţin lovirile sau alte violenţe, respectiv furturile comise între elevi. Infracțiunile sesizate în perioada de referință au următoarea structură: loviri sau alte violenţe: 15(-9 faţă de aceeași perioadă a  anului şcolar precedent); furt: 6(-1 faţă de aceeași perioadă a  anului şcolar precedent); viol: (-1 faţă de aceeasi perioadă a  anului şcolar precedent); ameninţare: 1(+1 faţă de aceeași perioadă a  anului şcolar precedent); alte infracţiuni: 0(-1 faţă de aceeași perioadă a  anului şcolar precedent).

În perioada de referință, cele mai multe infracţiuni au fost comise la următoarele unități de învățământ preuniversitar: Colegiul Tehnic „I.C.Brătianu” Timişoara – 4 fapte; Colegiul Economic „F.S.Nitti” Timişoara – 3 fapte; Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Timişoara şi Liceul Tehnologic ,,Sf. Nicolae,, Deta și Liceul Teoretic Recaș, cu câte 2 fapte.

Premergător deschiderii noului an de învăţământ, a fost elaborat şi transmis la subunitățile de poliție din județ Planul Teritorial Comun de Acțiune-Cadru al I.P.J. Timiș – nr. 67661/ 31.08.2016, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile in incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, în anul şcolar 2016 – 2017.

În vederea realizării unei evaluări a unităţilor de învăţământ preuniversitar din punct de vedere al riscului potenţial pentru comiterea de infracţiuni în mediul şcolar, Serviciul de Ordine Publică a solicitat subunităţilor de poliţie verificarea modului în care acestea sunt asigurate cu pază. Rezultatele acestei evaluări au făcut obiectul informării conducerii I.G.P.R. şi I.P.J. Timiș, precum şi a I.S.J. Timiș.

Neregulile constatate şi măsurile legale aplicate cu ocazia acţiunilor şi controalelor efectuate au fost aduse la cunoştinţa conducerilor unităţilor de învăţământ preuniversitar, în vederea identificării cauzelor şi condiţiilor favorizatoare şi dispunerii de măsuri corespunzătoare. În urma analizei efectuate la începutul  anului de învățământ preuniversitar  2016/2017, a rezultat faptul că, la nivelul județului Timiș funcționează 595 unități de învățământ preuniversitar, dintre care 226 școli primare/gimnaziale, 55 licee/colegii, respectiv 314 grădinițe.

Conform datelor statistice primite de la I.S.J. Timiș și subunitățile de poliție din județ, din cele 595 unități de învățământ preuniversitar, 73 unități sunt asigurate cu o formă de pază (40 cu pază proprie, 22 cu pază cu societăți specializate și 11 cu pază mixtă). De asemenea, 140 unități sunt dotate cu sisteme de supraveghere video (45 grădinițe, 71 școli primare/gimnaziale și 24 licee/colegii).

La nivelul județului Timiș, numărul unităților de învățământ care nu dispun de pază umană și nici de sisteme tehnice de supraveghere video este de 204(40 urban, 164rural), din care 148 grădinițe (34 urban, 114 rural) și 56 școli primare/gimnaziale (6 urban, 50 rural).

În scopul asigurării ordinii și siguranței publice în zona unităților de învățământ preuniversitar de pe raza județului Timiș, 243 unități școlare au fost repartizate subunităților de poliție, 9 unități Poliției Locale Timișoara, 13 unități I.J.J.Timiș, respectiv 16 unități G.M.J.Timișoara.

Referitor la municipiul Timișoara, 36 unități școlare au fost repartizate subunităților de poliție, 9 unități Poliției Locale Timișoara, 6 unități I.J.J.Timiș, respectiv 16 unități G.M.J.Timișoara.   Poliţiştii de proximitate, Biroul de Analiză și Prevenirea Criminalității şi lucrătorii de la posturile de poliţie comunale, au evaluat situaţia fiecărei unităţi şcolare din mediul urban şi rural şi au stabilit împreună cu conducerile acestora măsuri preventive şi de pregătire antiinfracţională şi antivictimală. La avizierul fiecărei unităţi şcolare din mediul urban au fost expuse afişe cu poliţistul de proximitate din zona respectivă, numărul de telefon, precum şi subunitatea de poliţie căreia îi este arondată unitatea şcolară.

În acest sens, lucrătorii de poliţie au stabilit modalităţile de comunicare cu conducerea unităţilor de învăţământ şi cu personalul de pază în situaţia producerii unor evenimente care pun în pericol siguranţa civică în zona unităţilor de învăţământ prin sistemul S.N.U.A.U.112. Conform Planului Teritorial Comun de Acțiune- Cadru al I.P.J Timiș nr.67661/ 31.08.2016  pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și  a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, lunar la sediul I.P.J. Timiș, au fost organizate ședințe privind faptele comise în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar de pe raza județului Timiș, cu participarea altor instituții, respectiv, I.J.J. Timiș, G.J.M Timișoara, Poliția Locală Timișoara și I.S.J. Timiș.

În cursul semestrului I școlar 2016 – 2017, Serviciul de Ordine Publică a organizat 8 acțiuni pe linia absenteismului școlar, fiind depistați 138 elevi.

(Foto: graiul.ro)

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*