Administrație

Dezbatere publică la Primăria Timișoara despre procedura de majorare a impozitului pe clădirile neîngrijite

Dezbatere publică la Primăria Timișoara despre procedura de majorare a impozitului pe clădirile neîngrijite
Adora Beauty

Primăria Timişoara va organiza joi, 16 iuie, de la ora 17,  dezbaterea publică pe marginea Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Procedurii cadru privind majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite/degradate din intravilanul municipiului Timișoara, precum și aprobarea formei revizuite a acesteia.

Dezbaterea se va desfășura în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara, bd. C.D. Loga nr. 1, et. 1  și prin platforma online ZOOM.

Pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii, cetățenii interesați se pot adresa în scris Direcţiei Secretariat General – Serviciul Administraţie Locală sau in format electronic, la adresa: camelia.crisan@primariatm.ro, până la data de 15.06.2022, ora 12.

Persoanele care doresc să participe online la dezbatere, vor anunța până cel târziu în data de 15.06.2022, ora 12,  intenția de participare și, totodată, vor transmite opiniile pe care urmează să le pună în discuție, la adresa de e-mail de mai sus, unde vor preciza: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail pentru transmiterea invitației online în vederea participării la ședință prin  intermediul platformei online.

Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre.

Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 3 minute pentru fiecare participant.

Proiectul poate fi consultat aici: https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/?uid=C19628D88BE9B6B1C22588450049F608

Restructurarea procedurii privind supraimpozitarea vizează simplificarea și eficientizarea relației cu proprietarii de imobile istorice. Modificările procedurale pentru accesibilitate și transparență sunt, în principal:

-Reglementarea și prezentarea principalelor structuri responsabile în aplicarea procedurii, stabilirea și delimitarea clară a atribuțiilor departamentelor de resort ale primăriei

-Descrierea detaliatã a etapelor procedurii și atribuțiile ce revin fiecărui departament, inclusiv de urmărire a îndeplinirii obligațiilor ce le revin proprietarilor somați

-Restructurarea și reformularea procedurii de trimitere a somației – expediere, remitere sub semnătură, afișare la domiciliul proprietarului sau la adresa proprietății deținute

-Conținutul fișei de evaluare a fost restructurat, simplificându-se modul de încadrare pe categorii de supraimpozitare pentru a se evita subiectivismul.

-Modificarea termenului de transmitere a somației de la 20 de zile la 30 de zile de la data întocmirii fișei de evaluare. Se menține termenul limită de transmitere –  31 iulie.

-Se extinde termenul pentru obligația proprietarilor de a începe efectuarea lucrărilor de întreținere/îngrijire/remediere necesare până cel târziu la15 noiembrie a anului de referințã (fațã de 31 iulie cât era prevãzut). În caz contrar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, impozitul aferent clãdirii neîngrijite este majorat la nivelul cotei de majorare care a fost stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

-Se subliniazã obligația proprietarului/proprietarilor de a notifica autoritățile cu privire la măsurile întreprinse, fiind prezentate și consecințele privind neîndeplinirea obligațiilor de către proprietarii care au fost somați.

-A fost introdus un nou capitol pentru detalierea excepțiilor de la aplicarea supraimpozitării, precum și a situațiilor care nu intrã sub incidența acestei proceduri.

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*