Economic

Ești student în vest? Primești 100.000 de euro să îți începi propria afacere printr-un proiect al Federației Galurilor Urbane

Ești student în vest? Primești 100.000 de euro să îți începi propria afacere printr-un proiect al Federației Galurilor Urbane
Adora Beauty

Cătălin Tiuch, președinte la Federația Galurilor Urbane, a anunțat recrutarea grupului țintă în cadrul proiectului „Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea Vest”.

Este vorba despre înființarea a 13 întreprinderi în regiunea Vest, care vor fi finanțate cu câte 100.000 de euro.

Grupul țintă al proiectului „Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea Vest” va fi format din 341 de studenți din regiunea Vest, respectiv din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – Axa prioritară 6. Educație și competențe. Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă, urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Condițiile sunt următoarele:

➢ Student (ISCED 5-6) – înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență sau; Student (ISCED 7) – studii de master sau; Student (ISCED 8) – studii de doctorat sau; Cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5) – înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii postliceale și:

➢ interesat de dobândirea/dezvoltarea competențelor specifice antreprenoriatului în vederea înființării unei întreprinderi în regiunea Vest;

➢ să nu beneficieze de finanțare prin alte proiecte finanțate prin POCU, Axa prioritară 6.

Grupul țintă va fi selectat cu respectarea egalității de șanse, indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală sau apartenență la o categorie defavorizată.

Documentele necesare pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului sunt:

➢ Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 – document tipizat;

➢ Declarație pe proprie răspundere privind apartenența la grupul țintă, evitarea incompatibilității și a conflictului de interese – document tipizat;

➢ Declarație de angajament – document tipizat;

➢ Declaraţie de consimţământ cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal – document tipizat;

➢ Declaraţie privind evitarea dublei finanţări – document tipizat;

➢ Carte de identitate (în copie), care atestă domiciliul/reședința în regiunea Vest (județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș);

➢ Certificat de naștere (în copie);

➢ Certificat de căsătorie – dacă este cazul de schimbare a numelui (în copie);

➢ Ultima diplomă de studii absolvite (în copie) – minim diploma de Bacalaureat;

➢ Adeverința de student pentru demonstrarea încadrării în grupul țintă eligibil al proiectului (copie sau original).

Documente tipizate necesare pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului pot fi descărcate accesând link-ul: https://www.antreprenoriatstudenti-vest.ro/inscriere/.  Documentele pot fi transmise la: office@antreprenoriatstudenti-vest.ro sau pot fi depuse fizic în Timișoara, str. Dacilor nr. 25, camera B2 în intervalul orar 10:00 – 13:00.

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*