Social

Calitatea aerului în Timișoara. Ce inspirăm zi de zi

Calitatea aerului în Timișoara. Ce inspirăm zi de zi
Adora Beauty

Agenția pentru Protecția Mediului Timișoara a anunțat că anul acesta nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită la benzen (C6H6), ci doar depășiri ale valorilor limită zilnice la indicatorul PM10  și ale valorilor limită orare la NO2 (dioxid de azot).

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, cu mijloacele pe care le deține, acordă o atenţie deosebită activităţii de supraveghere şi de îmbunătăţire a calităţii aerului în județul Timiș, aerul fiind  factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează transportul poluanţilor în mediu, poluarea aerului putând genera  semnificative efecte adverse asupra sănătăţii populaţiei  și provoca daune florei şi faunei în general.  Trimestrial în cadrul Grupului Județean privind coordonarea aplicării planurilor de menținere a calității aerului constituit prin ordinul Prefectului Județului Timiș, este prezentată și analizată situația privind datele înregistrate privind calitatea aerului.

Benzenul este un compus aromatic foarte ușor, volatil și solubil în apă, iar 90% din cantitatea de benzen în aerul ambiental provine din traficul rutier. Restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea și distribuția acestuia. Efecte asupra sănătății Substanța cancerigenă, încadrată în clasa A1 de toxicitate, cunoscută drept cancerigenă pentru om. Produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.

Conform prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane este de 5 µg/m3 .

În anul 2021, valoarea medie înregistrată până în prezent este de 2,17 µg/m3 , iar valorile medii anuale pe ultimii 5 ani înregistrate au fost de asemenea cu mult sub valoarea limită anuală prevăzută de Lege (între minim 1.40 µg/m3  și maxim 2,83 µg/m3) astfel cum rezultă și din graficul de mai jos📊.

În ceea ce privește, poluarea cu particule în suspensie PM10, în anul 2021 au fost înregistrate până în 12.08.2021 depășiri ale valorii limită zilnice de 50 µg/m3 (metoda gravimetrică)  la stațiile TM 1 Calea Șagului (4 depășiri), TM 2 CD LOGA (5 depășiri), TM 5 Calea Aradului (8 depășiri), iar în perioada 13- 16.08.2021 la stația TM 2 CD LOGA s-au înregistrat depășiri  la indicatorul PM10 (metoda nefelometrică) datele fiind în curs de verificare/validare conform metodei de referință (gravimetrică). Conform Legii nr.104/2011 nr. maxim permis de depășiri ale valorii limită zilnice este de 35 depășiri/an calendaristic.

Având în vedere lucrările de decopertare a străzii efectuate în această perioadă, datele înregistrate ca medii orare pe stația automată de calitate a aerului TM 2-CD LOGA, fenomenul de caniculă, calm atmosferic și dispersia prafului în atmosferă generată de traficul rutier, reprezentanții Primăriei Timișoara au fost solicitați să intervină urgent pentru luarea măsurilor de stropire a străzii și de gestionare corespunzătoare a lucrărilor în șantierul operat de către societatea municipală de drumuri, care să fie respectate pe toată perioada derulării lucrărilor.

Dioxidul de azot (NO2) este un gaz de culoare brun-roșcat cu un miros puternic, înecăcios, care în combinație cu particule din aer poate forma un strat brun-roșcat. Surse antropice: oxizii de azot se formează în procesul de combustie atunci când combustibilii sunt arși la temperaturi înalte, dar cel mai adesea ei sunt rezultatul traficului rutier, activităţilor industriale, producerii energiei electrice. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calităţii apei, efectului de seră, reducerea vizibilităţii în zonele urbane.

În Timișoara la stația stația TM 5 Calea Aradului la indicatorul NO2 ( dioxid de azot)  în anul 2020 s-au înregistrat 24 depășiri  ale valorii limită orare de 200 µg/m3 iar  în anul 2021, s-a înregistrat până în prezent o singură depășire. Conform Legii nr.104/2011 nr maxim permis de depășiri ale valorii limite orare este de 18 depășiri/an calendaristic.

În anul 2021, Primăria Timișoara a demarat procedura de elaborare a PLANULUI INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI pentru poluanții PM10 și NO2,  în vederea adoptării și implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea calității aerului înconjurător.

Cei de la Protecția Mediului precizează că, evoluţia calităţii aerului pentru aglomerarea Timişoara se urmăreşte cu ajutorul a 4 staţii automate, clasificate astfel:

  • Staţii de trafic (TM-1 şi TM-5) – amplasate în două zone cu trafic intens, respectiv Calea Şagului şi Calea Aradului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO, NO2, NOx, CO, metale grele (Pb, Ni, Cd, As – din PM10 gravimetric), PM10 nefelometric şi gravimetric, compuşi organici volatili (benzen, toluen, etilbenzen, o,m,p– xilen).
  • Staţie industrială (TM-4) – amplasată în apropierea zonei industriale din sud-estul aglomerării Timişoara, pe str. I Bulbuca (Soarelui). Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10 nefelometric, compuşi organici volatili (benzen, toluen, etilbenzen, o,m, p – xilen). Staţia este dotată şi cu senzori de măsurare a parametrilor meteorologici.
  • Staţie de fond urban (TM-2) – amplasată în zona centrală a oraşului, respectiv pe b-ul C.D. Loga, la distanţă de surse de emisii locale, pentru a evidenţia gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare urbană. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, metale grele (Pb, Ni, Cd, As – din PM10 gravimetric), PM10 nefelometric şi gravimetric, PM2,5 gravimetric, compuşi organici volatili (benzen, toluen, etilbenzen,o, m, p – xilen ) şi parametrii meteorologici.

Indicele general de calitate a aerului este comunicat zilnic la nivel local prin postarea buletinului pe pagina de facebook și pagina web a APM TIMIȘ, precum și la nivel național  pe site-ul www.calitateaer.ro.

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*