Educație

Oferta educațională a USAMVBT

Oferta educațională a USAMVBT

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”din Timișoara oferă programe de studii de licență cu o durată de trei, patru sau șase ani. Studiile de licență pot fi continuate prin studii de masterat de doi ani şi studii doctorale de trei sau patru ani.

Dacă alegi USAMVBT ai ocazia:

» să înveţi într-o atmosferă universitară, având alături de tine profesori entuziaşti, bine pregătiți și dedicați

» să beneficiezi de cele mai noi metode de învăţare

» să fii stimulat să-ţi dezvolţi capacităţile personale şi să participi la aplicaţii practice în România şi în alte ţări

» să participi la activităţile organizate de asociaţiile şi cluburile studenţilor din facultate

» posibilitatea de a obţine o bursă de studii şi loc de cazare în căminele facultăţii

STUDII INTERNAŢIONALE

Studenţii USAMVBT au şansa de a beneficia de bursele ERASMUS+ și de a efectua: mobilități de studiu-de la 6 până la 24 de luni; mobilități de practică de specialitate- în universităţi, institute sau companii din străinătate. Universitatea noastră are acorduri cu peste 250 de universități din țările UE și non UE.

Oferta educațională a USAMVB Timișoara

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

Ciclul I licență

 • Studii în limba română, învățământ cu frecvență Agricultură – 4 ani

Protecția plantelor – 4 ani Biologie – 3 ani

Maşini și instalații pentru agricultură și industria alimentară – 4 ani Măsurători terestre și cadastru – 4 ani

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară – 4 ani

Ingineria și protecția mediului în agricultură – 4 ani

 • Studii în limba română, învățământ cu frecvență redusă Agricultură – 4 ani

Ingineria și protecția mediului în agricultură – 4 ani

 • Studii în limba franceză, învățământ cu frecvență Ingineria și protecția mediului în agricultură – 4 ani
 • Studii în limba engleză, învățământ cu frecvență Agricultură – 4 ani

Ciclul II master (cu frecvență) – 2 ani Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp Agricultură ecologică

Utilizarea durabilă a terenurilor agricole Protecție și expertizare fitosanitară

Gestiunea mediului și a resurselor naturale Biologie aplicată în agricultură

Management înregistrării sistematice în contextul dezvoltării rurale Ciclul III doctorat

Învățământ cu frecvență și frecvență redusă, diplomă de Doctor în Agronomie – 3 ani.

FACULTATEA DE BIOIGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE

Ciclul I licență

 • Studii în limba română, învățământ cu frecvență

Zootehnie- 4 ani Biotehnologii agricole- 4 ani

Ciclul II master (cu frecvență) – 2 ani Nutriţie și bază furajeră

Proiectare și evaluare tehnico-economică a producţiilor animaliere

Animale de companie și de agrement Biotehnologii de reproducere în ameliorarea

animalelor Ciclul III doctorat

Învățământ cu frecvență şi frecvență redusă, diplomă de Doctor în Zootehnie – 3 ani.

FACULTATEA DE HOTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ

Ciclul I licență

 • Studii în limba română, învățământ cu frecvență Horticultură – 4 ani

Peisagistică – 4 ani Inginerie genetică – 4 ani Silvicultură – 4 ani

 • Studii în limba română, învățământ cu frecvență redusă

Horticultură – 4 ani

Ciclul II master (cu frecvență) – 2 ani •     Studii în limba română

Ameliorare și producere de sămânță la plantele cultivate Biotehnologii fitofarmaceutice Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole

Management forestier

Calitatea produselor și subproduselor viti-vinicole Securitatea și calitatea produselor horticole primare Diversitatea ecosistemelor forestiere

Ecodesign Urban

 • Studii în limba franceză Condiționarea, păstrarea și degustarea

vinurilor/Conditionement, stockage et degustation du vin Ciclul III doctorat

Învățământ cu frecvență şi frecvență redusă, diplomă de Doctor în Horticultură, Doctor în Agronomie- 3 ani.

FACULTATEA DE MANAGEMENT ȘI TURISM RURAL

Ciclul I licență

 • Studii în limba română, învățământ cu frecvență Ingineria si Managementul Afacerilor Agricole – 4 ani Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism – 4 ani,

Inginerie și Management în Industria Turismului – 4 ani •     Studii în limba română, învățământ cu frecvență

redusă

Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism – 4 ani

Ciclul II master (cu frecvență) – 2 ani •     Studii în limba română

Managementul Dezvoltării Rurale Durabile Management în Alimentația Publică și Agroturism

Administrarea Afacerilor Agricole Agribusiness

 • Studii în limba engleză Administrarea Afacerilor Agricole Bioeconomie Ciclul III doctorat

Învățământ cu frecvență şi frecvență redusă, diplomă de Doctor în Agronomie, Doctor în Zootehnie – 3 ani.

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

Ciclul I licență (învățământ cu frecvență, 6 ani) • Medicină Veterinară – în limba română

 • Medicină Veterinară – în limba engleză • Medicină Veterinară – în limba franceză

Ciclul III doctorat

Învățământ cu frecvență și frecvență redusă, diplomă de Doctor în Medicină Veterinară – 4 ani

FACULTATEADE INGINERIE ALIMENTARĂ

Ciclul I licență

 • Studii în limba română, învățământ cu frecvență

Ingineria produselor alimentare – 4 ani Controlul și expertiza produselor

alimentare – 4 ani Protecția consumatorului și a

mediului – 4 ani

Ciclul II master (cu frecvență) – 2 ani •     Studii în limba română

Tehnici moderne în gastrotehnie și catering Tehnologii avansate în industria alimentară

Aliment – nutriție umană Siguranța și biosecuritatea produselor

agroalimentare

 • Studii în limba engleză

          Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region

Ciclul III doctorat

Învățământ cu frecvență și frecvență redusă, diplomă de Doctor în Ingineria Produselor Alimentare – 3 ani.

Cursuri de perfecționare pentru specialişti în domeniul managementului siguranței alimentare (principiile HACCP)

PERIOADA DE ÎNSCRIERE, ONLINE ȘI FIZIC

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență sesiunea 2021

Sesiunea de vară: 12.07.2021 – 28.07.2021 – Înscrieri

(Luni-Vineri între orele 8.00- 15.00, Sâmbăta între orele 8.00-12.00)

 28.07.2021 -Afișarea rezultatelor după ora 16.00

 29.07.2021 – Confirmarea locurilor bugetate 30.07.2021 – Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă: 06.09.2021 – 17.09.2021 – Înscrieri

(Luni-Vineri între orele 800- 1500, Sâmbăta între orele 8.00-12.00)

17.09.2021 – Afișarea rezultatelor după ora 16.00 20.09.2021 – Confirmarea locurilor bugetate 21.09.2021 – Confirmarea locurilor cu taxă

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master sesiunea 2021

Sesiunea de vară: 12.07.2021 – 28.07.2021 – Înscrieri

(Luni-Vineri între orele 800- 1500, Sâmbăta între orele 800-1200)

29.07.2021 – Interviu din tematica afișată. 29.07.2021 – Afișarea rezultatelor după ora 1600

30.07.2021 – Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

Sesiunea de toamnă: 06.09.2021 – 23.09.2021 – Înscrieri

(Luni-Vineri între orele 800- 1500, Sâmbăta între orele 800-1200)

27.09.2021 – Interviu din tematica afișată 27.09.2021 – Afișarea rezultatelor după ora 1600

28.09.2021 – Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

– 80% media de la examenul de bacalaureat

– 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

 • 40% media aritmetică a anilor de studii; • 30% media examenului de diplomă/licență;
 • 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

ÎNSCRIEREA ESTE GRATUITĂ.

ÎNMATRICULAREA ESTE 150 LEI.

 www.admitere2021.ro., www.vreaulafacultate.ro,  www.usamvbt.ro,  www.studentusamvbt.ro.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*