Educație

USAMVBT, „Universitate Antreprenorială”

USAMVBT, „Universitate Antreprenorială”

Dezvoltarea gândirii antreprenoriale a studenților, formarea aptitudinilor şi dezvoltarea abordărilor antreprenoriale constituie priorități ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timișoara, acestea au fost transpuse în practica educațională formală și nonformală în cadrul unor proiecte, care au pus în comun pe parcursul anilor universitari parteneri economici relevanți pe piața de business locală, națională și internațională, cadre didactice și studenți.    

Pepiniera pomicolă Lugoj este parte integrantă a Fermei nr. 3 a Stațiunii Didactice a USAMVB Timișoara, activitatea de producție în cadrul acesteia fiind coordonată de către dr.ing. Nicorici Nicolae și dr.ing. Călin Cristian.

Din cele 103,32 ha cât cuprinde Ferma nr.3, 12,3 ha sunt ocupate de către pepiniera pomicolă, sector în care are loc producerea materialului săditor pomicol destinat comercializării, dar și material pomicol utilizat în cercetarea de profil, atât în cadrul universității noastre, cât și pentru schimbul de material pomicol cu universitățile de profil din România sau chiar cu persoane private interesate.

Pepiniera pomicolă cuprinde majoritatea sectoarelor caracteristice sectorului pepineristic, începând cu plantațiile elită de semincieri, ramuri altoi, marcote sau butași, continuând cu Școala de puieți, butași și plante pe rădăcini proprii, precum și Câmpurile I și II, de unde sunt livrați pomii altoiți în vederea înființării diferitelor sisteme și tipuri de livezi.

Pepiniera pomicolă Lugoj, produce material săditor certificat la majoritatea speciilor pomicole de climat temperat, pentru fiecare dintre acestea existând un sortiment de soiuri mai mult sau mai puțin extins, cum ar fi:

la specia măr, se produc și se comercializează următoarele soiuri: Florina, Golden delicious, Surprize, Generos, Idared, Jonathan, Prima și Romus 3, soiuri altoite pe portaltoiul M106 pentru care pepiniera are licența de altoire;

la păr, se produc soiurile: Bella di Giugno, Cure și Williamsalb altoite pe gutui A2;

la cais se produc soiurile: CMB, Mamaia, Umberto și Sulmona altoite pe corcoduș;

la cireș, soiurile: Roșii de Bistrița, Ulster, Van și Rubin altoite pe mahaleb;

la piersic, soiurile: Cardinal, Flacăra, Redhaven și Springoldaltoite atât pe corcoduș, cât și pe portaltoiul Oradea;

la vișin, soiurile: Ilva, Nana și Northstar altoite pe mahaleb

la prun, numai 2 soiuri : Stanley și Anna Spath altoite pe corcoduș.

Pe lângă activitatea de producție, în cadrul pepinierei se desfășoară și activitate de cercetare de către doctoranzii și studenții Facultății de Horticultură și Silvicultură, fiind abordate tematici de cercetare diverse, cum ar fi:

״Studiul comportării soiurilor vechi și populațiilor locale de măr și păr altoite pe portaltoi diferiți, în vederea selectării și recomandării pentru producție״;

״Studiul comportării soiurilor de piersic și nectarin pe portaltoi care să asigure o adaptabilitate cât mai bună la condițiile pedoclimatice din Banat״;

״Introducerea unor portaltoi noi la mai multe specii de climat temperat״ etc.

Rezultatele obținute în urma cercetărilor abordate vor putea contribui la propunerea spre omologare a unor soiuri noi, vor putea recomanda spre producție combinații soi/portaltoi cu pretabilitate pentru zona de vest a României la mai multe specii pomicole și nu în ultimul rând, vor stabili noi direcții în producerea unui material săditor de calitate la standardele cerute pe piața internă de profil.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*