Cultură

Primăria caută manager la Filarmonica „Banatul”

Primăria caută manager la Filarmonica „Banatul”
Adora Beauty

Primăria Timișoara organizează, la sediul său din bd. C.D. Loga nr. 1, concursul de proiecte de management pentru Filarmonica „Banatul” Timișoara.

Condiţii de participare: Conform prevederilor art. 3 din OUG nr. 189/2008, managementul Filarmonicii Banatul Timișoara poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  1. are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
  2. are capacitate deplină de exerciţiu;
  3. are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: muzică;
  4. are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de min. 5 ani;
  5. are experienţă în domeniul activității manageriale de min. 3 ani în instituții sau organizații neguvernamentale de cultură;

Condiția de experiență în domeniul activității manageriale poate fi dovedită prin adeverință privind experiența în conducerea de instituții sau organizații neguvernamentale de cultură.

  1. nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce o fac incompatibilă cu funcţia pentru care candidează;
  2. nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile, în ultimii 4 ani.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate. La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

Mai multe detalii: https://www.primariatm.ro/2021/06/14/concurs-de-proiecte-de-management-organizat-pentru-filarmonica-banatul-timisoara/

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*