Educație

Stațiunea Didactică Timișoara, parte integrantă a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului

Stațiunea Didactică Timișoara, parte integrantă a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului

Stațiunea Didactică Timișoara este parte integrantă a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului,, Regele Mihai I al României” din Timișoara.

De-a lungul timpului această prestigioasă unitate a suferit o serie de transformări menite să-și îndeplinească scopul pentru care a fost înființată, respectiv acela de a asigura instruirea practică a studenților, de a sprijini cercetarea științifică a cadrelor didactice și a studenților, precum și implementarea celor mai moderne tehnologii în cultura mare, legumicultură, pomicultură, viticultură și zootehnie.

Partea de Vest a României și în special Banatul, zonă cu soluri fertile, impunea înființarea unei Facultăți din domeniul agriculturii,care să asigure specialiști de înaltă clasă și să contribuie din plin la dezvoltarea cercetării în vederea creării de soiuri și hibrizi de performanță, în concordanță cu potențialul genetic al solurilor din această parte de țară.

Astfel, prin Legea Nr. 617 a fost înființată Facultatea de Agronomie în cadrul Politehnicii din Timișoara.

Prin Decretul Nr. 2394 din 30 iulie 1945, Monitorul Oficial Nr. 172 din 01 august 1945, Decret semnat de Regele Mihai I al României, Facultatea de Agronomie din Timișoara s-a înregistrat cu următoarele bunuri și inventarul aferent acestora: Ferma Statului Calea Arad,Ferma Primăriei Municipiului Timișoara (Podul Modoș), Ferma Szallay din Voiteni, Județul Timiș-Torontal și via Junker Adam din Teremia Mare, județul Timiș – Torontal trecute în patrimoniul Statului pe baza Legii Nr. 18 din 1945, pentru înfăptuirea reformei agrare.

În luna ianuarie 1949, fermele au fost preluate de Ministerul Agriculturii. Ferma din Timișoara ( Podul Modoș) a rămas singura pentru practica studenților.

În luna septembrie a anului 1953, Facultatea a mai fost înzestrată cu Ferma Cioreni. Cele două ferme au constituit Gospodăria DidacticăExperimentală, sub această denumire funcționând până la data de 01 ianuarie 1957, când cele două ferme au fost preluate de Ministerul Agriculturii.

În perioada 1953 – 1957 Gospodăria Didactică Experimentală dispunea de o suprafață totală de 668,54 ha, din care 342,72 ha aparținând secției Timișoara și 325,82 ha, secției Cioreni.

În perioada 1957-1967 Institutul Agronomic a dispus de StațiuneDidactică Experimentală proprie.

În anul 1967 Ministerul Învățământului a obținut pentru Institutul Agronomic Timișoara suprafața de teren de 208 ha, situată în apropierea orașului Timișoara, între Calea Aradului și Calea Torontalului, în scopul înființării Stațiunii Didactice Experimentale.

Câmpurile experimentale și demonstrative ocupau o suprafață de60 ha teren. Pe o supfrafață de 16 ha a fost înființată o plantație de viță de vie și pomi fructiferi. Restul suprafeței de teren era organizat într-un ansamblu de 4 arii, cultivat cu grâu, orz, porumb și lucernă.

Ca urmare a Hotărârii Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, din aprilie 1975, se înființează Stațiunile Didactice Experimentale la Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, București și Craiova, acestea având ca scop principal instruirea studenților, activitatea de cercetare, precum și cea de producție.

Cu această ocazie, Stațiunea Didactică și Experimentală din Timișoara a primit de la I.A.S Becicherecu Mic suprafața de 1500 ha din zona Cioreni, suprafața totală a Stațiunii ajungând la aproximativ 1800 ha.

După anul 1990, Stațiunea Didactică și Experimentală Timișoara, a fost transformată în societate comerciala, funcționând sub această formă până în anul 1993.

După anul 1993, prin H.G. 123/1993, Stațiunile Didactice nu au mai fost subordonate Ministerului Agriculturii, prin urmare nu au mai fost dotate și finanțate de acesta, astfel că, de la această dată Stațiunile Didactice au trebuit să se autofinanțeze.

Începând cu anul 1996, Stațiunea Didactică Experimentală a preluat activele sectorul de producție de la Km 6 – Timișoara. Deasemenea, în perioada Rectoratului condus de Acad. Păun Ion Otiman,s-au recuperat terenurile stabilite de Legea Nr. 617 din 1945: Voiteni 546,54 ha și Teremia Mare 319,94 de ha, cu titlul de proprietate.

În 2004, printr-o Hotărâre de Guvern, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timișoara, prin Stațiunea Didactică, a primit o parte din Stațiunea de Cercetare Caransebeș, cu o suprafețe de teren de 542 ha. Aceste suprafețe se situează în localitățile Lugoj 116,16 ha, Victor Vlad Delamarina (Herendești) 59,24 ha, Păltiniș 152,09 ha,Caransebeș 2 ha și Sannicolau Mare 159,16 ha.

“În anul 2018, ca urmare a demersurilor întreprinse de Domnul Profesor universitar Cosmin Alin Popescu, Rector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timișoara, s-a obținut trecerea în proprietatea universității a unei suprafețe de 1389,2382 ha teren arabil, în bazaLegii 132 din 15.06.2018.

La ora actuală, situația fondului funciar al Univerității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timișoara este următoarea:

– Suprafață totală teren: 2.772,04 ha, din care:

teren arabil: 2475,73 ha cu urmatoarele culturi:

Floarea soarelui – 680,53 ha
Porumb boabe – 710,45 ha
Grâu – 630,25 ha
Orz – 225,30 ha
Rapiță53,43 ha
Soia – 42,0 ha
Plante nutret – 8,24 ha
Lucernă95,03 ha
Cercetare – 30,50 ha

livezi: 158,70 ha

viță de vie: 8,28 ha

pepiniere pomicole:28.89 ha

pășune: 79,06 ha

fânețe: 21,58 ha

Ferma zootehnică dispune de următoarele specii de animale:

– bovine -175 capete;

– ovine – 416 capete;

păsări – 500 capete”, a explicat directorul SDT, Ion Dumitrescu. 

O preocupare deosebită a conducerii Stațiunii Didactice Timișoara o reprezintă dezvoltarea și modernizarea tuturor sectoarelor si fermelorde producție astfel încât studenții să beneficieze de cele mai bune condiții pentru instruirea lor profesională. Încă de la începutul anului 2018 s-au creat noi strategii de dezvoltare și diversificare a sectoarelorde producție, un prim pas fiind făcut prin preluarea în patrimoniul de producție a Stațiunii Tinerilor Naturaliști, unde s-a reușit, prin strategiiinovatoare, dezvoltarea sectorului legumicol si obținere de produse la calitate superioară și adaptate la condițiile de piață.

O altă preocupare prioritară a Stațiunii Didactice Timișoara este dezvoltarea sectorului piscicol, în acest sens obținând licența în acvacultură, pentru producerea de puiet, în vederea populării bazinelor piscicole și pește de consum din speciile ciprinide autohtone (crap), sturioni (cega și nisetru), rapitori (somn și șalau).

De asemenea, în ferma zootehnică, la sectorul de bovine, printr-un program de încrucișare de absorbție cu material seminal de la rasele de carne Angus, Alb Albastru Belgian, Limousine, Piemontese, s-a inițiat un proces de obținere de nuclee de rase de carne, având ca scopdezvoltarea raselor de carne, în paralel cu cele de lapte și mixte, cu costuri minime.

Sectorul de păsări dispune, pe lângă zona destinată cercetării și de o zonă de producție de ouă, obținute cât mai natural, neutilizând în hrana păsărilor stimulatori de ouat, coloranți, etc.

Un obiectiv de interes al Statiunii Didactice Timișoara îl constituie, la ora actuală, investițiile, prin retehnologizare și reabilitare a tuturor fermelor din patrimoniu, având ca scop reducerea costurilor de producție, creșterea profitului, creșterea competitivității.

”În același timp, prin modernizarea sectoarelor existente, dar și prin sectoarele de microproducție înființate recent, respectiv carmangerie, patiserie, linii de procesare ulei, Statiunea Didactică devine mai atractivă pentru studenți în vederea efectuării stagiilor de practică, ceea ce constituie un beneficiu major pentru formarea competențelor lor profesionale, cât și pentru activitatea de cercetare”, a spus directorul SDT, Dr. ing. Ion Dumitrescu. 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*