Eveniment

Evaluarea activităţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara pe anul 2020

Evaluarea activităţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara pe anul 2020

În anul 2020, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a urmărit îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, atât în ceea ce priveşte optimizarea supravegherii şi controlului la frontieră, cât şi combaterea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere şi, în special, a migraţiei ilegale.

REZULTATE OBŢINUTE ÎN ANUL 2020:

ÎN DOMENIUL OPERATIV
Date statistice privind traficul de călători şi mijloace de transport în P.T.F.

În anul 2020, valorile traficului de călători înregistrate în punctele de control a trecerii frontierei de pe raza de competenţă a inspectoratului, au fost de 1.194.324 persoane în scădere cu 71.33 % faţă de aceeași perioadă a anului precedent.
Cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei a fost P.T.F. Portile de Fier I (aproximativ 332.000 treceri persoane), urmat de P.T.F. Cenad (cu peste 265900 treceri persoane), P.T.F Moravita (peste 268500 persoane), P.T.F. Jimbolia (peste 178600 persoane) si P.T.F. Naidas (peste 58500 persoane).
În perioada analizată, valorile de trafic pentru mijloacele de transport înregistrate în punctele de trecere a frontierei de stat au fost de 570.344 mijloace de transport, cu 63,42% mai mici comparativ cu anul 2019.

În vederea fluidizării traficului, concomitent cu asigurarea unui control eficient al documentelor de călătorie şi al bunurilor transportate de călători, au fost întreprinse măsuri pentru derularea unui control operativ şi civilizat, fiind dispuse suplimentarea personalului care-şi desfăşoară activitatea la controlul documentelor şi creşterea numărului arterelor de control de pe ambele sensuri de intrare/ieşire din ţară, atunci când situaţia a impus-o.

Acte ilegale

În anul 2020 au fost depistate la frontieră un număr de 6221 persoane care au comis fapte ilegale (5152 infracţiuni şi 1069 contravenţii) în creştere cu 62 % față de aceeaşi perioadă a anului 2019, când au fost depistate un număr 3837 persoane care au comis fapte ilegale.
Dintre cele 1069 persoane care au săvârşit contravenţii, un număr de 569 persoane au fost sancţionate cu avertisment iar 500 persoane au fost sancţionate cu amenzi contravenționale, cu o valoare totală aplicată de 317.768 lei.

INFRACŢIONALITATEA TRANSFRONTALIERĂ

Contrabandă

În anul 2020 au fost constatate un număr de 43 de infracţiuni de contrabandă, în care au fost implicate 42 de persoane, în scădere cu 33 % comparativ cu aceiași perioadă din anul precedent când au fost constatate 71 de infracţiuni în care au fost implicate 63 persoane.
Au fost ridicate în vedere confiscării:
– 126.805 pachete de țigări, în valoare de aproximativ 1.541.160 lei
– 1,75 kg tutun, în valoare totală de aproximativ 376 lei.
– 62 litri alcool, în valoare totală de aproximativ 1.860 lei.
– 3 autovehicule, în valoare totală de aproximativ 35.000 lei.
– 1 armă şi 182 cartuşe, în valoare totală de aproximativ 521 lei
Traficul cu autovehicule furate
În perioada analizată, au fost constatate 9 cazuri cu 9 vehicule semnalate ca fiind furate sau căutate în vederea confiscării, valoarea bunurilor indisponibilizate fiind de aproximativ 620.360 lei.
În urma verificǎrilor efectuate s-a constatat cǎ faptele au fost comise de către 7 cetățeni români, 1 cetaţean Serbia, 1 cetaţean Muntenegru iar autoturismele figureazǎ ca fiind furate din Italia 3, Belgia 1, Danemarca 1, Germania 2, Muntenegru 1, România 1.
Braconajul piscicol
În perioada analizată au fost constatate un număr de 91 de infracţiuni de braconaj piscicol şi 1 caz de braconaj cinegetic, săvârşite de către 120 persoane, în creștere cu aproximativ 38 % față de aceiași perioadă din anul 2019, când au fost constatate 68 de infracţiuni şi au fost identificați 87 de făptuitori.
Au fost ridicate în vederea confiscării 1237 kg peşte (faţă de 913,59 kg. peşte în 2019) şi alte bunuri folosite la săvărşirea infracţiunii în valoare aproximativă de 22.369 lei.
Dreptul proprietății intelectuale
În anul 2020, au fost constatate 5 infracţiuni cu 5 făptuitori, în scădere faţă de anul 2019, fiind reținute în vedere confiscării 57 articole de vestimentație, 61 articole încălțăminte, 2 articole de marochinărie în valoare totală aproximativă de 55.640 lei.
Majoritatea cazurilor au fost descoperite de către lucrători din cadrul S.T.P.F. Mehedinți – 4 şi o infracţiune a fost constatată la S.P.F. Orşova, făptuitorii fiind cetățeni români.

MIGRAŢIE ILEGALĂ

În anul 2020 s-a constatat o creştere semnificativă a numărului de persoane care au fost depistate la intrarea în România, venind din R.Serbia. Pentru prevenirea şi combaterea acestui migraţiei ilegale, la graniţa cu Sebia, se acționează în mod constant, cu forţe şi mijloace proprii, pentru destructurarea rețelelor de migrație ilegală manifestată la frontieră, migranții fiind interesați să ajungă în municipiul Timișoara sau direct spre frontiera cu Ungaria și, ulterior, în țările din vestul Europei.
La frontiera cu Serbia acționează în continuare rețele transfrontaliere de trafic de migranți, aceștia fiind preluați de la frontieră de către cetățeni români, în grupuri mari pentru a-i transporta până în țara de destinație din Vestul Europei.
Rețelele de facilitatori din zona balcanică sunt din ce în ce mai active în mediul online, în special pe grupuri destinate pentru refugiați, iar contextul european, va genera creşterea în continuare a presiunii migraţioniste pe ruta Balcanilor de Vest – Turcia, Grecia, Macedonia, Serbia, Bosnia, Croaţia, Slovenia, Austria, Germania, implicit atât asupra frontierei de uscat, cât şi de apă a României cu R. Serbia.

La nivelul I.T.P.F. Timişoara, în anul 2020 au fost înregistrate 687 de cazuri de treceri frauduloase ale frontierei de stat fiind depistati 4.125 de migranţi, în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, când au fost constatate 297 cazuri de treceri ilegale cu 1.109 de migranţi.

Comparativ cu anul 2019 constatăm că s-au redus semnificativ trecerile frauduloase ale migranţilor regionali de la 80 persoane în 2019, la 31 migranţi regionali în anul 2020 (Albania, Kosovo, Serbia, Bosnia si Hertegovina, Federaţia Rusă).
Din cei 4.097 migranţi care au fost depistaţi la intrarea în România, au solicitat o formă de protecţie statului român (azil) un număr de 2.412 migranţi, iar 309 migranţi se aflau în procedură de azil la momentul depistării, reprezentând un procent de 66% din totalul celor depistaţi.
În ceea ce priveşte tentativa de trecere frauduloasă a frontierei de stat, au fost constatate 24 cazuri cu 111 migranţi ilegali, dintre aceştia 11 cazuri cu 30 făptuitori au fost reţinuţi în încercarea lor de ieşire ilegală din ţară la frontiera cu Serbia şi 13 cazuri cu 81 migranţi reţinuţi la frontiera cu Ungaria.

Traficul de migranți

Referitor la infracţiunea de trafic de migranţi, se constată o creştere a numărului de persoane care sunt implicate în traficul de migranţi respectiv 387 de traficanţi în anul 2020 comparativ cu 120 traficanţi implicaţi în migraţia ilegală în anul 2019.
Facilitarea migranților ilegali este pe un trend ascendent. La frontiera cu Serbia acționează în continuare rețele transfrontaliere de trafic de migranți, aceștia fiind preluați de la frontieră de către cetățeni români, în grupuri foarte mari (20-70 de persoane) cu microbuze sau autoturisme pentru a-i transporta în municipiul Timișoara sau direct spre frontiera cu Ungaria.
Migranții se deplasează în apropierea frontierei cu România folosind diverse mijloace de transport, de regulă autobuze sau taximetre, apoi continuă deplasarea pe jos, fiind însoțiți de călăuze de teren, trecând astfel peste linia de frontieră.

După ce reușesc să ajungă pe teritoriul României, călăuzele care însoțesc grupurile de migranți trimit locația în care se află către organizatorul grupului, care la rândul său o retrimite transportatorilor de legătură din România, folosind aplicațiile WhatsApp, Signal și Telegram. Aceștia se deplasează către locația primită, preiau migranții în diverse autovehicule, în vederea transportării acestora mai departe spre municipiul Timișoara sau spre frontiera cu Ungaria.
Ulterior, migranții sunt organizați în grupuri și transportați în apropierea unor parcări, de unde sunt preluați și transportați până în țara de destinație din Vestul Europei.

Pe platformele de socializare sunt din ce în ce mai frecvente postările cu oferte de transport pentru migranții interesați să ajungă în municipiul Timișoara, precum și fotografii ale unor presupuși migranți care afirmă că au trecut frontiera ascunși în TIR -uri. Rețelele de facilitatori din zona balcanică sunt din ce în ce mai active în mediul online, în special pe grupuri destinate pentru refugiați și persoane vorbitoare de limbă arabă.
Cooperare interinstituțională şi internaţională

În anul 2020, poliţistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Timisoara au desfățura acţiuni si misiuni cu toate structurile MAI, de pe raza de competenta a ITPF Timisoara. Principalele activități de cooperare internațională realizate în anul 2020 au fost şedinţele anuale de frontieră, întâlniri lunare de lucru cu ţările vecine, întrevederi de frontieră pentru schimb de date şi informaţii, întrevederi de frontieră pentru predare – primire persoane, întrevederi de frontieră pentru predare – primire bunuri si cercetări şi verificări în comun.

Resurse umane

Conform dinamicii de personal realizată la data de 31.12.2020, procentul de încadrare, raportat la numărul posturilor prevăzute, este de 85,05 % fapt care demonstrează îndeplinirea obiectivului instituţional programat la începutul anului.
Comparativ cu anul 2019 procentul de încadrare a statului de organizare a scăzut cu de la 91,59 % la 85,05 % din totalul funcţiilor prevăzute în stat.
Obiective 2021:

Pentru anul 2021, prin Planului anual cu principalele activități al I.T.P.F. Timişoara au fost stabilite un număr de 8 obiective principale:
1. Gestionarea eficientă a activităţilor specifice pentru identificarea, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi infracţionalităţii transfrontaliere înregistrate în zona de competenţă la frontiera cu Republica Bulgaria, Republica Serbia şi Ungaria;
2. Aplicarea acquisului Schengen la nivelul structurilor I.T.P.F. Timişoara în activitatea de supraveghere şi control a trecerii frontierei;
3. Implementarea unui management organizatoric dinamic şi flexibil, care să permită modernizarea permanentă a inspectoratului teritorial, în acord cu cerinţele naţionale şi comunitare;
4. Eficientizarea managementului resurselor umane, logistice şi financiare, asigurarea necesarului de resurse umane, tehnică, mijloace de mobilitate terestră şi navală, alte echipamente specifice şi bunuri materiale, pentru îndeplinirea misiunilor specifice de către toate structurile proprii;
5. Asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona de competenţă, transparenţă şi deschidere către cetăţean, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
6. Cooperarea permanentă pe criterii eficiente cu organele similare ale statelor vecine pentru gestionarea problematicilor specifice comune, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în conformitate cu ROF-ul inspectoratului.
7. Asigurarea şi menţinerea unui nivel înalt de supraveghere şi control la frontieră, inclusiv prin introducerea şi utilizarea unor tehnologii moderne, la nivelul standardelor europene, în funcţie de necesităţile operative.
8. Consolidarea capacităţilor de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere.
În anul 2020, activitatea Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara se evidențiază prin îndeplinirea indicatorilor de eficiență la un nivel ridicat, comparativ cu perioada similară a anului precedent.


Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*