Social

Copii și adulți ajutați printr-un proiect derulat de GAL Timișul de Centru

Copii și adulți ajutați printr-un proiect derulat de GAL Timișul de Centru

Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru, în calitate de lider al proiectului, anunță începerea implementării proiectului cu titlul „DESA1- Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat-Timișul de Centru (zona Vest)”, Cod SMIS 130177

Proiectul se va implementa în parteneriat cu: DAST TRAINING CENTER S.R.L. , LICEUL TEORETIC „DAVID VONIGA” GIROC, DAST SYSTEMS S.R.L și ABC CENTRUL MEDICAL DR. PÎRJOL S.R.L.

Locație: Comuna Giroc, Comuna Șag, Comuna Peciu Nou, Comuna Giulvăz, Oraș Ciacova, Comuna Sânmihaiu Român, Comuna Parța, Comuna Pădureni

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea socială, educaţională și de ocupare a 256 de persoane aflate în risc de sărăcie și  excluziune socială din comunitatea marginalizată situată în zona Vest a teritoriului Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru, prin măsuri integrate în vederea întreruperii cercului vicios al excluziunii sociale și sărăciei.

Acest obiectiv va fi realizat în cadrul proiectului prin furnizarea de măsuri integrate după cum urmează:

pentru 64 de copii vor fi furnizate servicii sociale și medicale în cadrul Centrului social medical comunitar finantat prin PNDR proiect „CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL MEDICAL COMUNITAR, COMUNA ȘAG, JUDEȚUL TIMIȘ” submăsura 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” al PNDR  2014-2020, Măsura 2/6B – Infrastructură socială şi medicală, precum și servicii suport în vederea prevenirii abandonului școlar prin furnizarea de măsuri de acompaniere de tipul pachetelor de rechizite școlare; copiii vor participa și la campania continuă de informare  pentru  combaterea  discriminării și promovarea egalității de șanse și multiculturalismului.

pentru 192 de adulți vor fi furnizate servicii sociale și medicale în cadrul Centrului  social medical comunitar finanțat prin PNDR proiect „CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL MEDICAL COMUNITAR, COMUNA ȘAG, JUDEȚUL TIMIȘ” submăsura 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” al PNDR 2014-2020, Măsura 2/6B – Infrastructură socială şi medicală, precum și servicii de ocupare după cum  urmează: 128 de persoane vor beneficia de cursuri de inițiere și calificare finalizate cu minim 98 persoane calificate/inițiate, precum și de servicii de mediere în vedere facilitării ocupării unui loc de muncă;

64 persoane vor beneficia de cursuri de formare în antreprenoriat, concurs de planuri de afaceri, contracte de subvenție pentru 12 minimisuri, suport în înființarea companiei, consultanță pentru ameliorarea planului de afaceri și servicii de sprijin post-înființare afacere. În urma măsurilor de ocupare minim 48 de persoane vor fi angajate/vor desfășura o activitate independentă. Toți  adulții vor participa la campania continuă de informare pentru combaterea discriminării și promovarea egalității de șanse și multiculturalismului

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.555.132,01 lei, din care contribuția FEDR: 4.252.798,05 lei, contribuție din bugetul național: 216.222,95 lei

Data începerii proiectului: 02.12.2020

Data finalizării proiectului: 01.12.2022

Contract de finanțare: POCU/305/5/2/130177

Dacă cunoști persoane sau te încadrezi în următoarele situații:

– faci parte dintr-o comunitate marginalizată

– faci parte din categoria persoanelor aflate în risc de sărăcie și/sau excluziune socială

– faci/face parte din categoria persoanelor aflate în deprivare materială

Dacă dorești să urmezi cursuri de inițiere, calificare și antreprenoriat

Dacă dorești să participi într-un program de sănătate

Dacă cunoști copii care au nevoie de sprijin în domeniul educațional

Date de contact:

Expert grup țintă GAL Timișul de Centru- David Andrei Răzvan- 0768.186.121

Expert grup țintă Dast Training Center SRL- Roman Cosmina- 0745.686.785

Expert grup țintă copii Liceul David Voniga- Petchescu Nicolae- 0758.235.525

 E-mail: proiect.desa1@gmail.com

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*