Educație

Recunoaştere importantă pentru UVT. Ce proiect a câştigat

Recunoaştere importantă pentru UVT. Ce proiect a câştigat

În seria proiectelor finanțate european, Universitatea de Vest din Timișoara anunţă că a devenit partener în procesul de planificare strategică și de programare a fondurilor europene în perioada 2021 – 2027, devenind membru în cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale și Acordului de Parteneriat 2021-2027.

Ministerul Fondurilor Europene a selectat Universitatea de Vest din Timișoara pentru a participa la activitățile de consultare în cadrul a patru tipuri de programe operaționale: PO Creștere Inteligentă și Digitalizare (redenumit PO Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare), PO Dezvoltare Durabilă, PO Capital Uman (redenumit PO Educație și Ocupare) și PO Regionale. În cadrul acestor programe operaționale, UVT va participa activ la activități de consultare publică pe parcursul procesului de elaborare și negociere cu Comisia Europeană a documentelor programatice post-2020 și va veni cu propuneri pentru îmbunătățirea cadrului gestionării finanțărilor europene către autoritățile responsabile în cadrul programelor operaționale POCID, PODD, POCU și POR.

„UVT face parte din grupul partenerilor deja tradiționali ai Comisiei Europene, cu precădere pentru derularea și evaluarea impactului proiectelor finanțate pentru dezvoltarea capitalului uman și pentru accelarare antreprenorială. Datorită implicării și rezultatelor pe care le-a obținut în ultimii ani, UVT este acum cooptată în cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale și Acordului de Parteneriat 2021-2027. Vom participa cu resursele noastre de expertiză la îmbunătățirea cadrului gestionării finanțărilor europene către autoritățile responsabile în cadrul programelor operaționale, ceea ce este pentru noi un nivel de implicare de mare responsabilitate. Sunt sigur că vom reuși să aducem valoare adăugată în planificarea proiectelor operaționale multianuale”, declară rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Pirtea.

De asemenea, UVT a fost selectată să dezvolte o nouă ofertă educațională, centrată pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale pentru studenți, în acord cu cerințele actuale ale pieței muncii. Astfel, UVT va beneficia de o finanțare de 4.328.105,52 lei pentru proiectul “Practica de calitate pentru o carieră de succes!”, în vederea creșterii nivelului de ocupabilitate în rândul a 325 studenți ai universității, viitori absolvenți, prin consolidarea serviciilor de practică în cadrul unui sistem de parteneriate sustenabil și prin dezvoltarea abilităților și competențelor necesare unei integrări eficiente pe piața muncii.

Constituirea și funcționarea unui sistem de parteneriate sustenabil cu angajatorii din sectorul privat și public, reprezentativi pe piața muncii; optimizarea ofertei educaționale prin parteneriat social, centrată pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii; creșterea gradului de conștientizare – educare în rândul studenților cu privire la necesitatea și importanța dezvoltării abilităților de luare a deciziilor de carieră prin servicii de orientare și consiliere profesională, reprezintă obiectivele Universității de Vest din Timișoara în cadrul proiectului, în vederea unei mai bune creșteri a nivelului de ocupabilitate și a inserției studenților pe piața muncii.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Apelul POCU/626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți, Axa prioritară 6 –  Educaţie şi competenţe, Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, cercetare, inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*