Cultură

Primăria Timișoara invită ONG-urile să se înscrie cu proiecte culturale

Primăria Timișoara invită ONG-urile să se înscrie cu proiecte culturale

Primăria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, invită persoanele juridice, fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă.

Primăria Municipiului Timișoara şi Consiliul Local consideră importantă, oportună și prioritară finanţarea proiectelor culturale INOVATIVE, de maximă anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să reprezinte angajamente din dosarul de candidatură Timişoara – Capitală Europeană a Culturii.

Suma alocată acestui apel de proiecte este de 3.000.000 lei, iar data limită pentru depunerea proiectelor este 3 august 2020, ora 16:00.

Propunerile de proiecte (format fizic și format electronic CD/ DVD/ stick) se depun la sediul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, str. Miron Costin, nr.2  şi vor avea menţiunea pe plic “Pentru Comisia Timișoara 2021”. Rezultatele finale vor fi afișate în 15 august 2020, incluzând perioada de contestații.

Cei interesați în depunerea proiectelor culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii trebuie să aibă în vedere și următoarele criterii, așa cum se regăsesc în dosarul de candidatură:

  1. Dimensiunea europeană care evidențiază diversitatea. O gamă largă de inițiative sunt binevenite, de la schimburi culturale de scurtă durată la parteneriate durabile, inclusive coproducții cu omologi europeni. Continuitatea în relațiile internaționale este esențială.
  2. Implicarea publicului: proiectele trebuie să evidențieze măsuri concrete pentru implicarea participativă a cetățenilor prin activități de informare. Abordările pot fi direct legate de Unitatea de Implicare a Publicului TM2021 (Engagement Unit). Co-creația este un termen-cheie.
  3. Excelență artistică, interdisciplinaritate și /sau originalitate: propunerile trebuie să combine diferite forme artistice care conectează artele cu alte sectoare: sociale, educaționale, economice.

Reinventarea formelor de artă tradițională prin abordări experimentale este încurajată.

  1. Cooperare între instituțiile de cultură publice și artiștii sau grupurile artistice independente, fie ele locale sau internaționale, eliminând barierele din sfera culturală.
  2. Concetrare asupra spațiului public, contribuind la transformarea orașului într-un spațiu deschis și accesibil.
  3. Cultura este văzută ca motor al dezvoltării și inovării: proiectele vor conține inițiative care promovează antreprenoriatul cultural creativ, creează oportunități de angajare și contribuie la transformarea Timișoarei și a județului Timiș într-un centru creativ.
  4. Componenta educațională integrată în proiectele TM2021, care să încurajeze relațiile active cu școli, universități și inițiative educaționale non-formale, inclusiv cooperarea cu entitați educaționale din alte țări europene.
  5. Crearea de oportunități, susținere pentru sectorul turistic, atât pentru turiști, cât și pentru populația locală.
  6. Contribuția la o moștenire de lungă durată, în conformitate cu Strategia culturală a Municipiului Timișoara pentru intervalul 2014-2024, evaluată în termeni de impact cultural, social și durabil din punct de vedere economic.
  7. Fezabilitatea financiară și tehnică – la recomandarea Grupului de monitorizare al UE, subliniem acest aspect ca un criteriu principal. Organizația locală, în coordonare cu partenerii europeni, trebuie să dovedească faptul că dispune de capacitatea de a-și organiza și gestiona propunerile, un factor esențial pentru succesul proiectului Timișoara 2021. Acest criteriu este obligatoriu pentru toate proiectele susținute de TM2021. Acest criteriu va fi evaluat, luându-se în considerare bugetul proiectului (venituri / cheltuieli).

Toate detaliile tehnice se regăsesc pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara, unde se poate consulta atât Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local și proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, cât și Dosarul de Candidatură Timișoara 2021.

https://www.primariatm.ro/epress.php?epress_id=13314

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*