Administrație

Anunț privind activitatea cu publicul al Compartimentelor din cadrul Primăriei Giroc

Anunț privind activitatea cu publicul al Compartimentelor din cadrul Primăriei Giroc

Compartimentele Primăriei comunei Giroc vor funcționa după următorul program:

  1. Comparimentul S.P.A.S. va prelua și documente online, evitând astfel deplasările la sediul instituției, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 30/2020:

– ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

– alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– alocația de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată cu modificările ulterioare;

– drepturile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;

În cazuri excepționale, se va solicita persoanelor care au depus cererea și documentele doveditoare prin poșta electronica, prezentarea la sediul instituției.

Prin cazuri excepționale, în conformitate cu prevederile art. V alin. (2) din OUG 30/2020 se înțeleg următoarele:

  1. a) determinarea unor inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele din bazele de date ale altor instituții la care agențiile teritoriale sau autoritățile administrației publice locale au acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanți a criteriilor de acordare a drepturilor;
  2. b) informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Termenul prevăzut de lege pentru soluționarea cererii, în cazurile excepționale, se prelungește cu până la 15 zile lucrătoare pentru verificarea realității, legalității și conformității documentelor transmise, precum și pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.

Compartimentul S.P.A.S va prelua documente după următorul program: Marți: 10.00- 13.00

Joi: 14.00-17.00

  1. Biroul Impozite și Taxe va prelua/elibera documente după următorul program:

– Înmatricularea/radiera mijloacelor auto:

Marți: 10.00- 13.00

Joi: 14.00-17.00

– Certificate fiscale:

Luni: 10.00-13.00

Miercuri 13.00-16.00

– Declarații de impunere:

Luni:10.00-13.00

Miercuri: 13.00-16.00

  1. Compartimentul Urbanism va prelua documentații care nu pot fi depuse online, după următorul program:

Marți: 10.00- 13.00

Joi: 14.00-17.00

Programul de eliberare a documentelor din cadrul Compartimentului Urbanism se va realiza după următorul program:

Marți: 10.00- 13.00

Joi :14.00-17.00

Primăria Comunei Giroc va emite acte administrative (Certificate de Urbanism, Autorizații de Construire, avize de amplasament etc) al căror termen legal de eliberare a fost depășit sau care pot să aibă la bază unele documente ale căror termene de valabilitate au expirat.

De exemplu:

– vor fi emise autorizații de construire, în condițiile în care, unele dintre avizele solicitate prin certificatul de urbanism pentru eliberarea acestora (aviz de mediu, aviz E-Distribuție Banat, aviz Del Gaz Grid, aviz de la comisia de circulație etc ) au termenul de valabilitate expirat

– vor fi emise orice acte administrative care se află în prezent în procedură de elaborare și întocmire, dar din cauza stării de urgență, nu au fost încă finalizate.

Condiția este ca termenul de valabilitate al documentelor să fii încetat în perioada corespunzătoare stării de urgență instituite în conformitate cu prevederile art.14 din Decretul nr. 195/16.03.2020;

  1. Compartimentul Agricol va prelua documentații care nu pot fi depuse online, după următorul program:

Luni: 10.00- 13.00

Joi: 14.00-17.00

  1. Compartiment Relații Publice, Registratură și Arhivă va prelua documentații care nu pot fi depuse online după următorul program:

Marți: 10.00-13.00

Joi: 14.00-17.00

În momentul depunerii cererilor online, cetățenii sunt rugați să precizeze numărul de telefon și adresa de corespondența unde doresc să primească documentele solicitate.

Termenele de răspuns la solicitările adresate Primăriei Comunei Giroc, au fost prelungite, în conformitate cu prevederile art. 14 din Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

Accesul în instituție se va face cu respectarea prevederilor privind distanța socială și accesul limitat la grupuri formate din maxim 3 persoane, conform art. 3 alin. (2) al Ordonaței Militare nr. 2 din 21.03.2020.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*