Social

Tribunalul Timiş îşi suspendă activitatea cu publicul. Se vor judeca numai dosarele urgente

Tribunalul Timiş îşi suspendă activitatea cu publicul. Se vor judeca numai dosarele urgente

În contextul generat de necesitatea prevenirii infecțiilor cu virusul COVID-19, Biroul de informare și relaţii publice al Tribunalului Timiş este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

În perioada 13-31 martie 2020 la Tribunalul Timiș se vor judeca numai dosarele urgente având următoarele obiecte:

Secţia I civilă – ordonanţe preşedinţiale, suspendare provizorie, sechestru asigurător, ordine de protecţie şi adopţii;

Secţia a II-a civilă – ordonanţe preşedinţiale, măsuri asigurătorii, suspendarea executării hotărârilor;

Secţia penală – măsuri preventive şi cauze în care sunt arestaţi, contestaţii la liberări condiţionate;

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – ordonanţe preşedinţiale, achiziţii publice, suspendare executare act administrativ.

Referitor la aceste cauze, se recomandă părţilor, avocaţilor, practicienilor în insolvență, precum şi celorlalţi participanţi să nu se prezinte în instanță decât dacă este neapărat necesar, având și posibilitatea de a depune concluzii scrise și de a solicita judecarea cauzelor în absența lor de la dezbateri.

În situația în care părţile apreciază că prezenţa lor la judecarea cauzei este absolut necesară, după caz, au și posibilitatea de a solicita amânarea judecării cauzei.

  1. Grefierii de şedinţă vor întocmi liste de şedinţă separate cu cauzele urgente pe care le vor comunica jandarmului de serviciu cu o zi înaintea şedinţei de judecată, acestea fiind necesare pentru permiterea accesului în incinta clădirii exclusiv a persoanelor care au calitatea de părţi în aceste dosare sau a reprezentanţilor acestora (avocați, mandatari etc.), dovedita conform prevederilor legale

III.     Registratura Tribunalului Timiş va avea program de lucru cu publicul în fiecare zi de luni, miercuri şi vineri în intervalul orar 09:00-11:00, în incinta spaţiului unde îşi desfăşoară activitatea Registratura Judecătoriei Timişoara.

Se recomandă trimiterea corespondenţei în cauzele care nu sunt urgente prin poştă, e-mail sau fax, la datele de contact ale Serviciului registratură, cu respectarea specificaţiilor tehnice privind tipul şi mărimea documentelor.

  1. Compartimentele Arhivă şi Arhivă sindic nu vor avea program de lucru cu publicul.

Cererile de eliberare acte sau copii de pe înscrisurile din dosare şi a hotărârilor judecătoreşti cu aplicarea menţiunii „definitivă” se vor depune și elibera în timpul programului de lucru cu publicul al Registraturii, cu respectarea termenului de 3 zile prevăzut de R.O.I.J.

Se recomandă studierea dosarelor instanței prin folosirea aplicației informatice Info Dosar disponibilă la adresa https://curteapeltimisoara.ro/.

  1. Biroul de informare şi relații publice și Biroul pentru aplicarea Apostilei reglementate prin Convenția de la Haga nu vor avea program de lucru cu publicul. Solicitările de informații și petițiile pot fi transmise la datele de contact ale B.I.R.P. afișate pe portalul instanţei.

Corespondența cu Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare Timiş se va efectua electronic, la adresa de e-mail: tr-timis-blej@just.ro sau telefon/fax 0256.228826.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*