Administrație

În curând încep înscrierile la Timfloralis. Condiţii pentru participanţi

În curând încep înscrierile la Timfloralis. Condiţii pentru participanţi

Primăria Timişoara, prin Casa de Cultură a Municipiului, organizează în perioada 24 aprilie – 26 aprilie, festivalul Timfloralis având tematica acestui an „Floral Paradise”. Deoarece festivalul este unul emblematic pentru oraşul nostru, municipalitatea doreşte ca şi latura comercială să fie una la cele mai înalte standarde. Piaţa Libertăţii va găzdui şi în acest an, pe lângă componenta expoziţională şi un segment economic cu desfacere de produse şi accesorii florale. Participanţii sunt obligaţi să respecte şi să evidenţieze tematica festivalului în desfăşurarea şi aspectul standurilor.

Operatorii economici interesaţi de a participa la Festivalul Timfloralis pot depune în perioada 3 februarie- 3 aprilie 2020, în format electronic pe adresa timfloralis@primariatm.ro,   următoarele documente ce condiţionează strict participarea la eveniment:

lista cu produsele comercializate;

poze ale produselor comercializate;

copie xerox după actele firmei;

precizare detalii referitoare la necesarul tehnic ce va fi asigurat de către Casa de Cultură în funcţie de disponibilităţi: număr mese necesare (tip festival), bănci, pavilioane (3 m x 3 m, fără pereţi), racord la curent electric;

copie certificat producător flori vizat la zi / copie Certificat unic de înregistrare firmă (cu obiect de activitate specific evenimentului);

copie carte identitate reprezentant legal;

taloanele maşinilor ce vor face aprovizionarea (accesul maşinilor în zona restricţionată circulaţiei se va face exclusiv pe baza taloanelor depuse la data înscrierii )

Regulament privind organizarea Festivalului Timfloralis

Operatorii economici sunt obligaţi să se încadreze în orarul de funcţionare, respectiv 10.00 – 22.00 şi cel de aprovizionare: 06.00-09.00. Accesul în zona restricționată circulației se face exclusiv prin prezentarea avizului emis de Comisia de Circulație pe baza talonului trimis conform  documentelor necesare înscrierii.

Agenţii economici vor comercializa doar produsele prezentate şi aprobate în baza avizului emis de Biroul Autorizare Activitati Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.  Standurile vor evidenția în aspectul lor tematica festivalului din anul 2020 – “Floral Paradise”.

Actele normative care reglementează desfăşurarea evenimentului sunt: H.C.L. 110/2016 – Regulamentul privind desfăşurarea comerţului stradal, HG 348/2004, H.C.L. 289/2014 și Legea 12/1990.

Solicitările pentru participarea la eveniment trebuie să fie însoţite de următoarele documente:

lista cu produsele comercializate;

poze ale produselor comercializate;

copie xerox după actele firmei;

precizare detalii ref. la necesarul tehnic ce v-a fi asigurat de cătra Casa de Cultură în funcție de disponibilități : numar mese necesare (tip festival), bănci, pavilioane (3 m x 3 m, fără pereți), racord la curent electric;

copie certificat producător flori vizat la zi / copie Certificat unic de înregistrare firmă (cu obiect de activitate specific evenimentului);

copie carte identitate reprezentant legal;

taloanele mașinilor ce vor face aprovizionarea ( accesul mașinilor în zona restricționată circulației se va face exclusiv pe baza taloanelor depuse la data înscrierii)

Fiecare agent economic  se obligă să asigure echipamentul adecvat și tematica Festivalului Florilor.

Agenţii economici au obligaţia de a deţine, la standul de vânzare, avizul pentru desfăşurarea ocazională a comerţului ambulant pe raza municipiului Timişoara, eliberat de Biroul Autorizare Activităţi Comerciale, carte de identitate, certificat de producător flori / certificat de înregistrare ORC ( vizat la zi).

Agenţii economici au obligaţia de a preda necesarul tehnic pus la dispoziție de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara în starea în care le-au preluat, pe bază de proces verbal.

Afişarea preţurilor produselor se va face în mod obligatoriu lizibil, în limba română şi în moneda naţională.

În urma selecţiei dosarelor depuse se va încheia un contract de colaborare între agentul economic şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, care va respecta prevederile prezentului regulament, pe perioada 24 – 26 aprilie 2020.

Întrucât Festivalul ,,Timfloralis”, conform H.C.L 570/ 21.11.2014, este un festival al florilor, agenţii economici sunt obligaţi sa comercializeze doar material dendrofloricol, îngrăşăminte auxiliare pentru întreţinerea plantelor şi accesorii specifice amenajarii floricole.

Nerespectarea uneia dintre prevederile prezentului regulament atrage după sine anularea avizului eliberat de Biroul Autorizare Activitati Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, respingerea dosarelor de participare pentru următoarele trei ediţii ale Festivalul ,,Timfloralis”, precum şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform legii.

Cedarea dreptului de folosinţă a amplasamentului ocupat altei persoane, în zonele menţionate de către deţinătorul avizului, duce atât la retragerea avizului, cât şi la sancţionarea contravenţională a faptei.

Suprafaţa unui amplasament este de 10 mp. Fiecare agent economic poate ocupa un singur amplasament.

În vederea accesului cu vehicule de marfă, în vederea aprovizionării se vor depune la dosar copii după taloanele mașinilor pentru care se solicita accesul și se vor trimite în format electronic pe mail la adresa timfloralis@primariatm.ro.   Mașinile a căror taloane nu sunt lizibile sau nu au fost trimise până la data 03.04.2019 nu vor avea acces în zona centrală. Spaţiul alocat comercianţilor este Piaţa Libertăţii.


Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*