Social

Cursuri gratuite pentru formarea asistenţilor maternali

Cursuri gratuite pentru formarea asistenţilor maternali

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş va organiza în perioada următoare un nou curs gratuit de formare a asistenţilor maternali profesionişti.

Conform legislației în vigoare, asistentul maternal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare.

Cei care doresc să urmeze acest curs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament, să aibă în folosinţă o locuinţă care să acopere necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament, să aibă absolvită minim școala generală, cu diplomă.

Persoanele interesate sunt așteptate să depună până la sfârșitul lunii februarie o cerere de evaluare la Registratura de la sediul D.G.A.S.P.C. Timiș, Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara. Cererile trebuie să cuprindă: un CV al solicitantului, copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Timiș), copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite, cazier judiciar, adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice. Următoarea etapă după depunerea cererii este evaluarea socială a candidaților, efectuată de către angajatii din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș, care vor face o vizită la domiciliul acestora, ulterior fiind necesară și o evaluare psihologică a persoanelor interesate să devină asistenți maternași profesioniști.

Cursurile de formare profesională se vor organiza la sediul D.G.A.S.P.C. Timiș și au o durată minimă de 60 de ore. Nu pot deveni asistenți maternali profesioniști cei care au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, precum și persoanele care au fost decăzute din drepturile părintesti sau al căror copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; persoanele care suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice.

Mai multe informaţii privind organizarea acestui curs pot fi obţinute la Serviciul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul din cadrul D.G.A.S.P.C. apelând numerele de telefon 0256/490281 și 0256/494030.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*