Social

Construcțiile hidrotehnice din Timiş cu rol de apărare împotriva inundațiilor, verificate

Construcțiile hidrotehnice din Timiş cu rol de apărare împotriva inundațiilor, verificate

În a doua jumătate a lunii octombrie, în spațiul hidrografic Banat s-a desfășurat o acțiune de verificare în teren a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor aflate pe râurile din județul Timiș.

La această acțíune au participat reprezentanțí ai Ministerului Apelor și Pădurilor, ai Administrației Naționale “Apele Române” și angajați ai A.B.A. Banat, respectiv ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Timiș.

Obiectivele verificării au vizat aspecte referitoare la:

  • starea tehnică și funcțională a digurilor longitudinale, de compartimentare și de remuu: asigurarea continuității liniilor de apărare, modul de întreținere al coronamentelor, taluzelor, rampelor de acces și a zonelor dig-mal, existența barierelor, mirelor de ape mari, starea funcțională a lucrărilor de traversare, modul de întreținere a canalelor de preluare a infiltrațiilor la diguri, după caz.
  • starea tehnică și funcțională a barajelor și digurilor de contur, a acumulărilor permanente mici (categoria C și D) a căror avariere pot pune în pericol localități, precum și a acumulărilor nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor.
  • identificarea și monitorizarea punctelor critice de pe cursurile de apă unde ar putea să se manifeste situații de urgență create de fenomene hidro-meteorologice periculoase, inclusiv cele semnalate de autoritățile publice locale, după caz.
  • situația stocurilor de materiale și mijloace de apărare existente pentru intervenții în caz de producere a unor situații de urgență.
  • reactualizarea Planurilor de acțiune în caz de accidente la baraje.

„Au fost verificate două segmente pe digurile râurilor Bârzava și Timiș, unde s-a constatat că este asigurată continuitatea liniilor de apărare, digurile sunt întreținute corespunzător, pe sectoarele în care s-au realizat completări de terasamente se vor executa și lucrări de înierbare a taluzurilor. Taluzele sunt cosite, nu există o vegetație excesivă, starea rampelor de acces este foarte bună. Dacă a fost nevoie, au fost montate bariere metalice executate în regie proprie. Atât pe Bârzava cât și pe Timiș avem investiții în derulare, prin care se consolidează digurile și malurile în punctele critice apărute în urma fenomenelor hidro-meteorologice periculoase  din luna mai 2019. Au fost finalizate lucrările de decolmatare pe care le-am propus pe Valea Surduc, Valea Bunea, Valea Serbenilor și Valea Topla și s-au asigurat condițiile de funcționare normală prin creșterea capacității de transport a debitului lichid, evitând astfel inundațiile “, a precizat Titu Bojin, directorul A.B.A. Banat.

În urma acestei verificări s-a constatat că, la nivelul UAT-urilor din județul Timiș, hărțile de risc la inundații sunt în curs de integrare pe măsură ce se vor actualiza documentațiile privind planurile de urbanism și amenajare a teritoriului de interes local.

Foto: arhivă

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*