Economic

CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru finalul anului 2019

CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru finalul anului 2019
Adora Beauty

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în perioada noiembrie-decembrie 2019 noi serii de cursuri acreditate:

   MANAGER DE PROIECT (Cod COR 242101)

Perioada: 11 – 26 noiembrie, după următorul program:

–        11 – 20 noiembrie – pregătire teoretică (luni – vineri, între orele 16.30-20:00)

–        21 – 26 noiembrie –  pregătire practică (realizarea proiectului).

Formator: Monica MIȘCĂ

Taxă de participare: 1000 lei/pers. Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT și 20% reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene„, organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumulează.

Adresabilitate: Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare care doresc să acumuleze cunoștinte și abilități în domeniul managementului de proiect.

Formarea se axează în special pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat.

Cursul tratează modalitățile de redactare a unui proiect şi tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.

Tematica: Cursul acoperă tematică necesară pentru ocuparea unui post de Manager de Proiect, indiferent de tipul proiectului sau de locul de muncă al persoanei nominalizate să îndeplinească această funcție.

Structura cursului: Management organizațional vs. management de proiect; Managementul proiectului (ciclul proiectului PCM); Definirea proiectului; Planificarea proiectului; Implementarea proiectului; Surse și instrumente de finanțare; Cadrul legislativ și instituțional al Instrumentelor Structurale în Uniunea Europeana și România.

Cursul se finalizează cu examen, în prezența unei comisii ANC.

CCIAT asigură asistență în vederea pregătirii proiectului final de absolvire.

       SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR în conformitate cu Legea nr. 211/2011 modificată (Cod COR: 325713)

Perioada: 18 – 27 noiembrie (luni – vineri, între orele 17.00-21.00)

Taxă de participare: 1000 lei / pers. Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT și 20% reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Responsabil de mediu„, organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumulează.

Adresabilitate: Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri.

În conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, Art.22, alin.(3), deținătorii / producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4, “Persoanele desemnate prevăzute la alin.(3) trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. Art.22, alin.3, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei.

Tematica cursului: Regimul deșeurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu; Obligații legale în sarcina agenților economici; Soluții practice pentru conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu în domeniul deșeurilor. Evitarea sancțiunilor.

  INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (SSM) (Cod COR 325723)

Perioada: 18 – 27 noiembrie (luni-vineri, între orele 16.00-20.00)

Formator: Doina POPETE, inspector de muncă ITM

Taxă de participare / Condiții de acces:

  1. Nivel de bază (40 ore): 650 lei /pers.

Condiții minime de acces: studii în învăţământul liceal filieră teoretică în profil real sau filieră tehnologică în profil tehnic.

  1. Nivel mediu (80 ore): 900 lei / pers.

Condiții minime de acces:  studii în învăţământul postliceal în profil tehnic.

Taxa poate fi achitată în două rate ca persoană fizică. Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT.

Adresabilitate: Cursul se adresează specialiștilor din orice unitate, instituție, societate comercială sau bugetară ce urmărește organizarea, coordonarea și monitorizarea activității de asigurare a securității și sănătății în muncă, în conformitate cu normele generale de protecție a muncii.

Tematica cursului:

  1. Nivel de bază (40 ore): Cadrul legislativ general; Concepte de bază; Noțiuni despre riscuri generale și prevenirea lor; Noțiuni despre riscuri specifice și prevenirea lor în sectorul corespunzător activității; Acordarea primului ajutor.
  2. Nivel mediu: Cadrul legislativ general; Criterii generale pentru evaluarea riscurilor; Organizarea activității de prevenire; Acțiuni în caz de urgență; Planuri de urgență și evacuare; Elaborarea documentațiilor necesare desfașurării activității de prevenire și protecție; Evidențe și raportări în domeniul SSM; Aplicații practice.

NOU: În cadrul cursului de SSM se prezintă și legislația privind utilizarea substanțelor și a preparatelor chimice  periculoase și obligațiile angajatorilor care le utilizează în desfășurarea activității: Regulamentul CE 1907/2006-REACH; Regulamentul CE 1272/2008 (CLP); Directive europenetranspuse în legislația națională; Alte prevederi legislative naționale.

SUPLIMENTAR se mai eliberează un certificat neacreditat care atestă parcurgerea modulului privind legislația substanțelor periculoase.

  INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE (Cod COR 333304)

Perioada: 18 noiembrie – 06 decembrie (luni – vineri, între orele 17.00 – 20.00)

Formatori: Lucica ZIRBĂU, Delia FARCHESCU, Dan COJOCARU

Taxă de participare: 800 lei/pers.

Structura cursului: Contractul individual de muncă; Vechimea în muncă;  Contractul colectiv de muncă; Jurisdicţia muncii; Răspunderea salariaților; Salarizarea. Permisul de Muncă; Formarea profesională; Asigurările sociale de stat; Noțiuni de organizare și legislația muncii; Modul de desfășurare a activității ca întreprinzător particular; Recrutarea și selecția personalului; Modul de instruire în aplicația REVISAL în urma căruia se obține un CERTIFICAT DE PARTICIPARE. Fiecare participant va avea acces individual la un laptop.

  EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE (Cod COR 214946)

Perioada: 18 noiembrie – 03 decembrie

Formator: Daniela GOIA

Taxă de participare: 1000 lei/pers. Se acordă 10% reducere pentru membri CCIAT și 20% reducere pentru absolvenții sesiunii de instruire „Utilizare S.I.C.A.P.”, organizată de CCIAT.

Adresabilitate: Cursul este destinat compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi ale legislației privind achizițiile publice, urmează să fie formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor. Cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care doresc să participe la licitații publice, în calitate de ofertanți. Cu un puternic caracter interactiv, cursul pune accent pe dobândirea cunoștintelor teoretice, dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.

Tematica cursului: Legea achizițiilor publice (4 legi, 2 hotărâri de guvern).Domeniul de aplicare; Modalități de consultare a pieței; Aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); Obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SICAP; Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SICAP, insoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte; Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SEAP; Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Structura cursului:

  1. Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații;

B.Partea practică –  aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația S.I.C.A.P.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Reduceri generale la taxa de participare:

– 10% pentru membrii CCIAT;

– 10% pentru cel de-al doilea curs urmat la CCIAT într-o perioadă de 6 luni;

– 20% pentru cel de-al treilea curs urmat la CCIAT într-o perioadă de 6 luni . Reducerile nu se cumulează!

Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Diplomele și certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Informații și înscrieri: Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110, tel. 0720444121, 0256-294922, 0256-219171/2, e-mail: tavramov@cciat.info.

Persoană de contact: Tania AVRAMOV – Manager DFP.

Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro.

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*