Social

Clienţii COLTERM pot cere ajutor pentru încălzire

Clienţii COLTERM pot cere ajutor pentru încălzire

De luni, 16 septembrie, la sediul S.C. Colterm SA din str. Episcop Joseph Lonovici se distribuie formularele reprezentând cererile și declarațiile pe propria răspundere, pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în sistem centralizat, pentru sezonul rece 2019-2020.

Acestea, însoțite de actele doveditoare pot fi depuse în cele două puncte operative ale S.C. Colterm S.A. (str. Pomiculturii nr. 24/A, str. Frunzei nr.1) şi la sediul din str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4 începând cu data de 1 octombrie.

Pot beneficia de ajutor de încălzire a locuinței în sistem centralizat, familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 lei,  respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1.082 lei  și care nu dețin bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței privind venitul minim garantat.

Acte necesare:

  1. cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formulat tip;
  2. copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/pașaport/carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani,  pentru cetățenii străini sau apatrizi: permis de ședere temporară sau permanentă, document de identitate, permis de ședere pe termen lung,  iar pentru cetățenii UE sau Confed. Elvețiană: certificat înregistrare, carte de rezidență;
  3. acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul;
  • proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară)
  • chiriaș (contract de închiriere)
  • împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului de închiriere);
  1. acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:

o adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc)

o cupoane pensii;

o cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;

o cupoane indemnizații cu caracter permanent;

o cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;

o acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale;

o declarație privind alte venituri realizate;

o persoanele care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens.

Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele tip constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*