Educație

USAMVB scoate la concurs sute de locuri bugetate

USAMVB scoate la concurs sute de locuri bugetate

Știai că la Timișoara poți studia în domeniul Științelor Vieții la 20 de specializări disponibile, în cadrul următoarelor domenii de studiu: Agronomie, Biologie, Ingineria Mediului, Inginerii si Management, Biotehnologii, Horticultură, Silvicultură, Ingineria produselor alimentare, Zootehnie, Medicină Veterinară?

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara organizează concurs de admitere pe baza de dosar, pentru anul universitar 2019-2020 în perioada 8-24 iulie 2019.

Candidații vor avea nevoie de următoarele acte necesare pentru înscriere: diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; certificat de naştere în copie legalizată; adeverinţă medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează; 3 fotografii color 3/4; chitanţa reprezentând taxa de înscriere; cerere de înscriere; dosar plic.

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENŢĂ: Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere. Media generală de admitere se calculează astfel: 80% media de la examenul de bacalaureat și 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu.

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER: Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere. Media generală de admitere se calculează astfel: 70% media examenului de diploma/licență și 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

Mai multe detalii, pe pagina de internet www.USAB-TM.ro

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*