Educație

Rectorul USAMVB : “Participăm constant la târguri internaționale din Europa, Africa și Asia, unde promovăm imaginea României”

Rectorul USAMVB : “Participăm constant la târguri internaționale din Europa, Africa și Asia, unde promovăm imaginea României”

Și în acest an, Ministerul Educației Naționale a alocat fonduri pentru continuarea investițiilor în amenajarea spațiilor de relaxare. În Campus există și o Biserica Ortodoxă, în vecinătatea căreia am dezvoltat o zona destinată promovării și comercializării produselor agroalimentare locale tradiționale, de unde studenții și locuitorii din zona se pot aproviziona.

Stațiunea Didactică a Universității, aflată în imediată vecinătate a Campusului, s-a bucurat anul trecut de investiții de peste 3 milioane euro în modernizarea utilajelor agricole din dotare. Stațiunea este în curs de extindere cu o baza de lucrări practice și cercetare în pomicultură, viticultură, plante medicinale și fitotehnie. Universitatea are deja circa 3.000 ha pe care studenții au posibilitatea să-și desfășoare activitățile practice, esențiale în formarea lor că specialiști în științele vieții.

La Cralovat, universitatea gestionează circa 900 ha împădurite, unde studenții la Ingineria Mediului, Biologie și Sivicultura pot studia biodiversitatea “pe viu”, desfășurând activitățile practice din sfera cinegeticii. Conexat bazei de cercetare a Universității, funcționează și Stațiunea Tinerilor Naturaliști, unde studenții pot studia elemente de piscicultură, având la dispoziție și un parc dendrologic, ce include specii arboricole extrem de rare – alături de sere și solarii, de unde pleacă spre unitățile comerciale produse agroalimentare obținute și cu contribuția studenților.

Din punctul de vedere al dotării materiale a spațiilor deopotrivă destinate studiului și cercetării aplicate, consider că ne situăm în prim-planul universităților din sfera științelor vieții.Trebuie remarcate și investițiile în relația cu firmele interesate de parteneriate în asigurarea condițiilor optime de desfășurare a practicii studenților – și mă gândesc la companiile din zona prelucrării produselor agroalimentare (panificație, mezeluri, conserve) ori din agroturism, la instituțiile din domeniul cadastral, al protecției mediului și silviculturii, al sănătății publice. Dezvoltarea economică a zonei de vest a țării constituie încă un avantaj pentru absolvenți, dată fiind “chimia” specială ce operează între Universitatea noastră și mediul socio-economic regional, care oferă o vastă diversitate de posibilități de angajare pentru tinerii specialiști din domeniile noastre de expertiză.

De subliniat este înființarea învățământului în limba engleză, în condițiile în care, evident, majoritar este cel cu predare în limba română. În plus – acesta este al doilea an – sunt și specializări acreditate în limba franceză: la ingineria mediului și medicină veterinară la licență, iar la master la industria alimentară și vinificație. Universitatea noastră a investit și investește constant în internaționalizare.Un avantaj de reliefat este cel legat de mobilitarea studenților. În fiecare an, vin studenți din peste 20 de țări – și nu doar din Europa. Acest program pe fonduri europene, câștigate prin Erasmus+, oferă și studenților noștri posibilitatea să meargă la universități din străînătate pentru o perioada de minimum 6 luni, pentru practică sau pentru studiu.

Ca urmare a analizei stagiilor efectuate de studenți, s-au suplimentat locurile pentru mobilitate. Este o oportunitate foarte bună, să profite de această finanțare, să călătorească, să cunoască alte țări, alți studenți, alt mediu academic – e un avantaj și o lecție a maturității. Mulți dintre ei au ieșit pentru prima dată din țară, în cadrul programului Erasmus, și vin cu o altă încredere în ei. Este o adevărată plusvaloare, atât pentru ei, cât și pentru Universitate. “Am acordat o mare importantă consolidării bunelor relații cu mediul de afaceri și cu instituțiile din sfera noastră de activitate, pentru a spori absorbția absolvenților pe piață muncii. Astfel, nu avem nici o specializare unde absorbția să fie sub 50%. Un important avantaj pe care-l au unii dintre studenți noștri este acela că sunt preluați de către companiile interesate încă de pe băncile Universității. Din statistici, rezultă că sunt specializări la care absorbția este foarte aproape de 100%, ceea ce confirmă necesitatea unor astfel de specializări pentru economia românească. Sunt specializări la care absorbția este foarte aproape de 100%, ceea ce confirmă necesitatea acestora pentru economia românească. O altă preocupare a conduceri USAMVBT este inițierea de relații de colaborare cu cât mai multe universități din Europa, SUA, Asia, Africa. Suntem încurajați să dezvoltăm astfel de relații atât de Ministerul Învățământului, cât și de Consiliul Național al Rectorilor. Prin specializările pe care le avem și prin deschiderea dascălilor și a studenților, putem dezvoltă internaționalizarea.Aș vrea să remarc faptul că, în mai, organizăm Conferință Internațională de Științele Vieții, la care vor participa universități din 30 de țări. De asemenea, suntem implicați în contracte de cercetare pe programul Orizont 2020. Un important beneficiu al internaționalizării este atragerea de parteneri de peste hotare și creșterea gradului de vizibilitate mondială. În prezent, derulăm colaborări cu Texas University și Purdue University din SUA, cu Chonbuk Național University din Coreea de Sud, iar în Africa avem parteneriate cu universități din Maroc, Egipt, Tunisia și Algeria. De asemenea, avem relații de colaborare cu universități din Europa de est și din Eurasia – Georgia, Mongolia. Participăm constant la târguri internaționale din Europa, Africa și Asia, unde promovăm imaginea României“, a precizat rectorul USAMVB, prof. univ. dr. Cosmin Popescu.

În prezent, la USAMVBT studiază peste 5.200 de studenți, creșterea fiind de 100-200 de studenți pe an.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*