Economic

CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru luna februarie 2019

CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru luna februarie 2019

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în cursul lunii februarie 2019 noi serii de cursuri acreditate.

Acestea se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri.

       SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR în conformitate cu Legea nr. 211/2011 modificată (Cod COR: 325713)

Perioada: 18 – 27 februarie 2019 (luni – vineri, între orele 17.00-21.00)

Taxa de participare: 1000 lei / pers.

Se acordă 10% reducere pentru persoanele care au participat la cursul de Responsabil de mediu organizat de CCIAT.

Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri.

În conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, Art.22, alin.(3), deținătorii / producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4, “Persoanele desemnate prevăzute la alin.(3) trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Atenție: Nedesemnarea unei persoane cf. Art. 22, alin.3, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei!

Tematica cursului:

–        Regimul deșeurilor-pr4evederi legislative, organizarea actelor normativeîn domeniu. Obligații legale în sarcina agenților economici;

–        Soluții practice pentru conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu în domeniul deșeurilor. Evitarea sancțiunilor.

       EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE  (Cod COR 242213)

Perioada: 25 februarie – 6 martie 2019 (luni-vineri, între orele 16.30-20.00)

Taxă de participare: 1000 lei/pers.

Se acordă 20% reducere pentru absolvenții cursului Manager de proiect organizat de CCIAT.

Cursul se adresează societăților, instituțiilor, ONG-urilor precum și  celor care doresc să se dezvolte forțe proprii, prin atragerea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor de perspectivă.

Cu un puternic caracter practic și aplicativ, cursul este util membrilor echipei de proiect care, la finalul programului de formare, vor avea competențe și abilități specifice, necesare scrierii unei cereri de finanțare pentru un proiect de succes.

Cursul acoperă întreaga tematică necesară accesării si obţinerii surselor de finanţare,  indiferent de tipul de program:

– Programe de finanțare prin care se pot obține bani europeni nerambursabili pentru nevoile de dezvoltare ale firmei / instituției;

– Pașii / etapele pentru obținerea unei finanțări nerambursabile;

– Modul de completare a unei cereri de finanțare;

– Accesarea și utilizarea corectă a fondurilor europene;

– Ce implică din partea firmei / instituției gestionarea unui proiect finanțat din fonduri structurale;

– Nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor cu cofinanțare europeană.

Se lucrează direct pe baza Ghidului Solicitantului, iar traineri cu experiență în domeniu oferă consiliere și îndrumare prin proceduri legislative, prezintă exemple de bună practică și răspund întrebărilor aferente tematicii.

       INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ  (Cod COR 325723)

Perioada: 25 februarie – 15 martie 2019 (luni-vineri, între orele 16.00-20.00)

Costul cursului / condiții de acces

Nivel de bază (40 ore): 650 lei /pers.

Condiții minime de acces: studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic.

Nivel mediu (80 ore): 900 lei / pers.

Condiții minime de acces:  studii în învăţământul postliceal în profil tehnic.

 * Achitabil în două rate ca persoană fizică

Cursul se adresează specialiștilor din orice unitate, instituție, societate comercială sau bugetară ce urmărește organizarea, coordonarea și monitorizarea activității de asigurare a securității și sănătății în muncă, în conformitate cu normele generale de protecție a muncii.

Obiectivele vizează dezvoltarea profesională, aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM și în domeniul situaților de urgență și aplicarea normelor de protecție a mediului.

Tematica abordată:

Nivel de bază: Cadrul legislativ general; Concepte de bază; Noțiuni despre riscuri generale și prevenirea lor; Noțiuni despre riscuri specifice și prevenirea lor în sectorul corespunzător activității; Acordarea primului ajutor.

Nivel mediu: Cadrul legislativ general; Criterii generale pentru evaluarea riscurilor; Organizarea activității de prevenire; Acțiuni în caz de urgență; Planuri de urgență și evacuare; Elaborarea documentațiilor necesare desfașurării activității de prevenire și protecție; Evidențe și raportări în domeniul SSM; Aplicații practice.

La taxa de participare, se acordă: 10% reducere pentru membrii CCIAT; 20% reducere pentru șomeri (în baza adeverinței de șomaj). Reducerile nu se cumulează!

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Diplomele și certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Informații și înscrieri: Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110, tel. 0720444121, 0256-294922, 0256-219171/2, e-mail: tavramov@cciat.info. Persoană de contact: Tania AVRAMOV – Manager DFP. Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT www.cciat.ro și pe pagina de Facebook a CCIAT.


Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*