Educație

USAMVB derulează proiectul „STAGIAR – STAGIi de practică în domeniul AgRicol”, în valoare de peste 1,5 milioane lei

USAMVB derulează proiectul „STAGIAR – STAGIi de practică în domeniul AgRicol”, în valoare de peste 1,5 milioane lei

În perioada 18.07.2018 – 17.07.2020 parteneriatul format din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara şi SC PROSPERO SRL implementează proiectul cu titlul “STAGIAR – STAGIi de practică în domeniul AgRicol”.

Perioada de derulare a proiectului este de 24 luni (18.07.2018-17.07.2018).

Valoarea totală proiectului este de 1.594.587,34 lei, din care 1.342.711,70 lei din Fondul Social European, 211.027,76 din Bugetul de stat național, iar 40.847,88 lei contribuția beneficiarului și a partenrului.

Obiectivul general al proiectului STAGIAR vizează îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii pentru 200 de studenţi înmatriculaţi în sistemul de învăţământ superior din regiunea de dezvoltare Vest, prin dobândirea competenţelor necesare integrării şi menţinerii pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi dinamică, precum şi creşterea adaptabilităţii acestora la cerinţele locului de muncă. Obiectivul general al proiectului va fi atins prin abordarea integrată a stagiilor de practică cu ajutorul consilierii individualizate şi de grup în carieră. Prin acest proiect ne propunem revizuirea modalităţii de organizare a serviciilor de orientare şi consiliere profesională a studenţilor, cu scopul de a putea răspunde în mod eficient nevoilor de îndrumare profesională a studenţilor. Totodată, reconfigurarea procesului de organizare a stagiilor de pregătire practică este necesară, nu numai pentru ca studenţii să-şi poată dezvolta abilităţile de muncă, ci şi pentru ca Universitatea să nu rămână un circuit închis cu rol marginal în procesul de integrare în societate a studenţilor. Proiectul cuprinde trei activităţi specifice şi o activitate transversală, care vor contribui la sprijinirea tranziţiei studentului de la şcoala la viaţă activă prin: îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională a studenţilor cu profil agricol (medicină veterinară, zootehnie, tehnologia produselor alimentare, management agricol); îmbunătăţirea, planificarea, realizarea şi monitorizarea stagiilor de practică.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Facilitarea accesului pentru 200 de studenți din grupul țintă la informații și servicii specializate de orientare și consiliere profesională și în sprijinul tranziției de la școală la viața activă;
  2. Promovarea și dezvoltarea unor parteneriate între universitate, întreprinderi și alte instituții în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă;
  3. Facilitarea dezvoltării profesionale prin efectuarea stagiilor de practică și internship în întreprinderile partenere, în vederea îmbunătățirii procesului de inserție a minim 88 de studenți pe piata muncii;
  4. Asigurarea unui sistem de management și de control performant și riguros prin monitorizarea continuă a rezultatelor obținute, în vederea maximizarii impactului asupra grupului țintă vizat, în cele 24 de luni de implementare.

Dintre rezultatele finale aşteptate în urma implementării proiectului amintim:

► minim 250 de studenţi informaţi;

► 200 de studenţi recrutaţi în cadrul proiectului;

► 200 de planuri de carieră personalizate;

► 200 bilanţuri de competenţe;

► 8 sesiuni de lucru;

► 1 analiză de nevoi;

► 24 workshop-uri susţinute;

► 600 de studenţi participanţi la workshop-uri;

► 1 mediu on-line de comunicare;

► Minim 15 contracte de practică reactualizate;

► Minim 10 contracte de practică cu firme noi;

► 3 întâlniri cu angajatorii;

► 200 contracte/convenţii de practică încheiate;

► 200 de stagii de practică desfăşurate.

Proiectul este implementat prin intermediul finanţării nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6: „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10.iv: Îmbunătăţirea utilităţii sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă şi consolidarea sistemelor de educaţie şi formare profesională şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi crearea şi dezvoltarea de sisteme de învăţare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învăţare duale şi de ucenicie; Obiectiv specific 6.13 Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc în data 23 noiembrie 2018, ora 1100, Amfiteatrul A2 „Ştefan Romoşan” al USAMVBT, în Municipiul Timişoara, judeţul Timiş.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014 – 2020.

Date de contact:

Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara

Adresa: Calea Aradului nr. 119, Timişoara, jud. Timiş

Manager de proiect: Iancu Tiberiu – 0256277234

Partener: SC PROSPERO SRL

Adresa: str. Luncani nr. 24, Timişoara, jud. Timiş

Coordonator activități partener: Bugescu Adina – 0256219644

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*