Social

Se depun dosarele pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sistem centralizat

Se depun dosarele pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sistem centralizat

Atenție, timișoreni! Începe depunerea actelor pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sistem centralizat din Timișoara.

Începând cu data de 17 septembrie, în cele 3 puncte operative ale S.C. Colterm SA se distribuie formularele reprezentând cererile și declarațiile pe propria răspundere, pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în sistem centralizat, conform OUG nr.70/2011, pentru sezonul rece 2018-2019. Acestea, însoțite de actele doveditoare pot fi depuse în aceleași puncte operative începând cu data de 01.10.2018.

Pot beneficia de ajutor de încălzire a locuinței în sistem centralizat, familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 lei,  respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1082 lei  și care nu dețin bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței, anexată prezentului comunicat și prevăzută în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, este nevoie de: cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formulat tip; copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/pașaport/carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani,  pentru cetățenii străini sau apatrizi: permis de ședere temporară sau permanentă, document de identitate, permis de ședere pe termen lung,  iar pentru cetățenii UE sau Confed. Elvețiană: certificat înregistrare, carte de rezidență; acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul; acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii: adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc), cupoane pensii; cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani; cupoane indemnizații cu caracter permanent; cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare; acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale; declarație privind alte venituri realizate.

Timișorenii care nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens. Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele tip constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei.

Formularele tip se distribuie la punctele Colterm: luni, marţi, miercuri şi vineri, orele 11 – 15; joi, orele 12 – 17. Mai multe detalii se pot obţine la numerele de telefon 0256 – 434.530 şi 0256 – 258.722.

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*