Educație

O nouă sesiune de admitere la Universitatea Politehnica Timișoara

O nouă sesiune de admitere la Universitatea Politehnica Timișoara

Universitatea Politehnica Timișoara organizează în luna septembrie o nouă sesiune de admitere la ciclul de licență. Pentru cele 341 de locuri bugetate și 258 de locuri cu taxă, disponibile pentru sesiunea septembrie la Universitatea Politehnica Timișoara, înscrierile se fac în perioada 10 – 15 septembrie 2018, concursul de admitere (de dosare sau cu probe de verificare, după caz) va avea loc în 17 septembrie, afișarea rezultatelor e prevăzută în 18 septembrie, iar între 18 – 21 septembrie vor avea loc mai multe runde de confirmări succesive.

Admiterea la ciclul de licență, sesiunea septembrie 2018, la Universitatea Politehnica Timișoara, va fi organizată la următoarele facultăți:

– Facultatea de Automatică și Calculatoare – 14 locuri (dintre care 4 bugetate), doar la domeniul Informatică;

– Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului – 20 delocuri bugetate și 20 cu taxă, în domeniile Inginerie chimică, Ingineria mediului și Ingineria produselor alimentare;

– Facultatea de Construcții – 90 de locuri (50 bugetate), la domeniile Inginerie geodezică, Ingineria instalațiilor, dar și la Ingiginerie civilă (în limbile română, engleză și germană);

– Facultatea de Electronică și Telecomunicații – 38 de locuri bugetate și 25 cu taxă, la domeniiile Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale în limba română, engleză și învățământ la distanță.

– La Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică sunt disponibile, la cele două domenii, 50 de locuri bugetate și 20 cu taxă;

– Facultatea de Management în Producție și Transporturi, cu domeniile Inginerie și management și Științe administrative, scoate la concurs 22 de locuri bugetate și 10 cu taxă;

– Facultatea de Mecanică oferă cele mai multe locuri (102 bugetate și 56 cu taxă, cele mai multe fiind în domeniul Inginerie mecanică;

– La Facultatea de Inginerie din Hunedoara sunt 44 de locuri bugetate și 20 cu taxă, cele mai multe fiind la Științe inginerești aplicate;

– Facultatea de Științe ale Comunicării oferă 8 locuri bugetate și 53 cu taxă, majoritatea pentru învățământ la distanță;

– La Facultatea de Arhitectură și Urbanism sunt disponibile 3 locuri bugetate și 4 cu taxă.

Absolvenții de liceu care optează pentru una dintre facultățile UPT vor beneficia – pe lângă șansa de a studia în cea mai puternică universitate din vestul țării și una dintre cele mai bine clasate, atât pe plan național, cât și central-european – de o serie de facilități: acces la burse MEN de performanță, de merit sau sociale (între 580 – 1.000 de lei), burse de sprijin pentru studenții cu venituri modeste, burse oferite de universitate și burse oferite de companii, cazare în căminele proprii pentru toți studenții, masa subvenționată, acces la burse pentru stagii în străinătate, acces gratuit la cea mai modernă bibliotecă din țară și la bazele de date ale întregului centru universitar, acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă studențească din țară, transport local și transport CFR gratuit.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*