Educație

Te visezi jandarm? La Timișoara se fac recrutări pentru admiterea în instituţii militare de învăţământ

Te visezi jandarm? La Timișoara se fac recrutări pentru admiterea în instituţii militare de învăţământ

Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Glad Voievod” Timişoara desfăşoară, în această perioadă, activităţi de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţii militare de învăţământ.

Locurile scoase la concurs, de către instituţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sunt împărțite în trei categorii: 50 de locuri în specializarea ”Ordine şi siguranţă publică” şi 10 locuri în domeniul de licenţă ”Drept” pentru Academia de Poliţie ”Al. I. Cuza” din Bucureşti. 350 locuri pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ”Grigore Alexandru Ghica” din Drăgăşani și încă 350 locuri pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ”Petru Rareş” de la Fălticeni.

Pentru admiterea în instituţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, care şcolarizează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, locurile scoase la concurs sunt:
– 2 locuri la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti;
– 33 locuri la Academia Tehnică Militară Bucureşti;
– 21 locuri la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu;
– 13 locuri la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov;
– 6 locuri la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa;
– 12 locuri la Institutul Medico – Militar Bucureşti;
– 5 locuri la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia”;
– 8 locuri la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti;
– 66 locuri la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa.

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale; să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Cererile de participare la concurs se depun la sediul Grupării de Jandarmi Mobile ”Glad Voievod” Timişoara, strada Gh. Bariţiu, nr. 19-21, până la data de 25 mai 2018 pentru Academia de Poliţie ”Al. I. Cuza” din Bucureşti şi instituţiile de învăţământ din structura M.Ap.N. şi până la data de 15 iunie 2018 pentru şcolile postliceale ale M.A.I.

Informaţii suplimentare privind admiterea se pot obţine accesând pagina de internet a Grupării de Jandarmi Mobile ”Glad Voievod” Timişoara, paginile instituţiilor militare de învăţământ, la sediul unităţii în municipiul Timişoara sau apelând numărul de telefon 0256.490990, interior 24412/24662, compartimentul resurse umane.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*