Economic

CCIA Timiș organizează curs RESPONSABIL DE MEDIU și Curs INTRASTAT

CCIA Timiș organizează curs RESPONSABIL DE MEDIU și Curs INTRASTAT

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în cursul lunii aprilie 2018 următoarele noi serii de cursuri:

Responsabil de mediu (Cod COR 325710)

Perioada: 23 aprile – 4 mai 2018 (de luni până vineri între orele 17.00– 21.00)

Locație: Centrul Regional de Afaceri.

Cursul se adresează persoanelor din unitățile a căror activitate are impact asupra mediului.

În conformitate cu Legea nr.211 / 25.11.2011, art. 22, alin.3, deținătorii / producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.

Tematica cursului: Evaluarea impactului de mediu generat de activitățile desfășurate de companie; Pașii de urmat în cazul aplicării pentru o autorizație / aviz de mediu; Planificarea și evaluarea unui audit intern; Modul de realizare a unui program de management de mediu; Proiectarea unui plan de monitorizare și interpretarea rezultatelor înregistrărilor; Modul de organizare și de coordonare a departamentului de protecție a mediului; Coordonarea trasabilității deșeurilor periculoase și nepericuloase din cadrul companiei; Proiectarea planului de prevenire a poluării accidentale; Organizarea unui plan de instruire; Modul în care se elaborează raportările de mediu; Identificarea de strategii de sustenabilitate, avantaj major pentru dezvoltarea durabilă a companiei.

Formator: Lavinia-Alina CĂLUȘERU. Taxă de participare: 800 RON.

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.), iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competentele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificțri se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

INTRASTAT

Perioada: 26 aprile 2018 (orele 10.00– 17.00). Locație: Centrul Regional de Afaceri.

Cursul vizează evitarea sancțiunilor pentru nerespectarea Legii nr.422/2006 și asigurarea corectitudii datelor ce se transmit către Institutul Național de Statistică.

Această sesiune de instruire ajută la înțelegerea importanței statisticilor de comerț intracomunitar, atât pentru economia României ca stat membru al Uniunii Europene cât și pentru Uniunea Europeană în ansamblu, la îndeplinirea obligațiilor legale, la înțelegerea modului de utilizare a informațiilor disponibile despre schimburile intracomunitare de bunuri pentru completarea declarației statistice INTRASTAT.

Formator: Anca Venera DIACONU. Taxă de participare: 400 RON +TVA

Certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului. Membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere din costul cursurilor, conform Ghidului Serviciilor.Informații și înscrieri la tel. 0256/294922,  e-mail: cmates@cciat.ro sau la Centrul Regional de Afaceri, cam. 110.

Persoană de contact: Cecilia Mates, coordonator curs.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*