Educație

UVT anunță lansarea proiectului „Atelierul de antreprenori”

UVT anunță lansarea proiectului „Atelierul de antreprenori”

Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu S.C. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG S.R.L., a început implementarea proiectului ATELIERUL DE ANTREPRENORI (ID POCU/82/3/7/106050), co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capitalul Uman 2014-2020. Proiectul este implementat în Regiunea Vest respectiv în județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hundeoara, pe o perioada de 36 luni, începând cu luna ianuarie 2018.

Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unui cadru inovator și sustenabil propice dezvoltării aptitudinilor antreprenoriale, de înființare și dezvoltare afaceri în mediul urban din regiunea Vest.

Proiectul își propune: să dezvolte competențe în domeniul antreprenorial pentru 310 persoane din Regiunea Vest, să sprijine înființarea și dezvoltarea a 38 de afaceri non-agricole în mediul urban din cele 4 județe ale regiunii Vest și să creeze 76 de locuri de muncă.

Proiectul se adresează unui grup țintă alcătuit din minim 310 persoane fizice (șomeri, persoane inactive, studenți, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

– intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban, în Regiunea Vest (județele: Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Arad);

– au vârsta peste 18 ani și doresc să inițieze o activitate independentă ;

– au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Vest (județele: Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Arad);

– au absolvit cel puțin studii gimnaziale (minimum 8 clase);

– nu au mai participat la măsuri similare, cofinanțate din fonduri publice;

Cursurile de antreprenoriat pentru cei interesați se vor derula în perioada martie-august 2018. Ulterior, în perioada septembrie-noiembrie 2018 se vor organiza concursuri de planuri de afaceri în urma cărora se vor  selecta circa 38 de antreprenori pentru a beneficia de un ajutor financiar de maxim 40.000 de euro, 100% nerambursabil pentru demararea de afaceri în regiunea adresată de proiect.

Începând cu luna noiembrie 2018, antreprenorii selectați vor beneficia de o serie de activități suport menite să îi ajute în dezvoltarea și sustenabilitatea afacerii:

-stagii de practică în companii cu același domeniu de activitate ca cel al firmei pe care doresc s-o înființeze,

– sesiuni de consiliere și mentorat personalizate,

– evenimente de tip „școală de afaceri”,

– sprijin pentru înființarea afacerii și monitorizarea implementării planului de afaceri și a cheltuirii ajutorului financiar primit.

Prin proiecte vor fi dezvoltate și o serie de mecanisme suplimentare de promovare și sprijinire a afacerilor finanțate, astfel încât acestea să aibă șanse mai mari de a fi sustenabile și după finalizarea proiectului.

La finalul proiectului, în cele 4 județe ale Regiunii Vest, se vor înființa și dezvolta 38 afaceri care vor crea cel puțin 76 locuri de muncă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capitalul Uman 2014-2020, Axa prioritară:Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non–agricol din zona urbană, Schema de ajutor de stat: Romania Start-Up Plus.

 


Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*