Național

Regulamentele de exploatare pentru construcţiile hidrotehnice, reactualizate

Regulamentele de exploatare pentru construcţiile hidrotehnice, reactualizate

Administraţia Bazinală de Apă Banat a actualizat şi aprobat 32 de Regulamente de exploatare, la termenele stabilite de legislaţie, fiind în lucru alte 11 asemenea Regulamente de exploatare  pentru  construcţiile hidrotehnice aflate în Spaţiul Hidrografic Banat. Aceste construcţii hidrotehnice au rol de apărare împotriva inundațiilor (atenuarea undelor de viitură), de regularizare și de captare a debitelor de apă (irigații, piscicultură, alimentare cu apă potabilă și industrială, agrement, producere de energie electrică).

În spaţiul hidrografic Banat sunt 87 lucrări hidrotehnice din care ABAB administrează 43 de lucrări hidrotehnice (16 acumulări permanente, 27 acumulări nepermanente, 4 noduri hidrotehnice).

În cadrul regulamentelor de exploatare regăsim regulile de bază necesare funcționării obiectivelor hidrotehnice, după perioada de punere în funcţiune. Astfel,  avem toate informațiile necesare privind exploatarea la ape mari, medii, mici sau deficitare, exploatarea în perioada de timp friguros,  exploatarea în perioada de viitură, dar şi măsuri de urmărire şi prevenire a degradării calității apei.“Regulamentele de exploatare se modifică sau se actualizează, după caz, la schimbarea rolului și a parametrilor funcționali ai lucrării sau ori de câte ori este necesar, pe baza experienței obținute în exploatare sau a celor mai avansate cunoștințe tehnice în domeniu, dar cel puțin o dată la 5 ani. Aceste regulamente fac parte integrantă din autorizaţia de gospodărire a apelor pentru obiectivul hidrotehnic respectiv, iar după aprobare, vor fi utilizate de către serviciile care gestionează activitatea de gospodărire a apelor”, a spus directorul ABAB, Titu Bojin.

Conform legii, regulamentul de exploatare pentru un obiectiv hidrotehnic se analizează de către deținător, în situații normale la 5 ani de la aprobare, pentru verificarea corespondenței cu realitatea. Acesta rămâne valabil numai dacă, la data analizei nu s-au produs modificări în ceea ce priveşte rolul şi parametrii de funcţionare ai obiectivului, regulile şi condiţiile de exploatare, etc, deci toată gama de informaţii pe care s-a bazat elaborarea documentaţiei obiectivului hidrotehnic respectiv.

Pentru construcţiile hidrotehnice deţinute de ABAB, actualizarea regulamentelor de exploatare este realizată de către Serviciul Exploatare Lucrări Hidrotehnice, iar aprobarea acestora se realizează de ANAR sau ABAB, (pentru toate obiectivele hidrotehnice din administrarea proprie, precum şi pentru cele din administrarea altor deţinători), în funcţie de caracteristicile acestor obiective hidrotehnice, care sunt stipulate prin lege.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*