Economic

CCIA Timiș organizează noi serii de cursuri în luna noiembrie

CCIA Timiș organizează noi serii de cursuri în luna noiembrie

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în cursul lunii noiembrie, următoarele cursuri: Consilier de orientare privind cariera (Cod COR 242306). Acesta va avea loc în perioada 6 – 17 noiembrie la Centrul Regional de Afaceri.

Consilierea are caracter  nondirectiv, adică nu impune celui consiliat o anumită direcţie, ci mai degrabă evaluează împreună cu acesta alternative diferite, ajutându-l să aprecieze şi să selecteze ocupaţia sau îndeletnicirea care i se potriveşte cel mai bine. Tematica abordată vizează: obiectivele şi metodele consilierii de orientare profesională; evaluarea consilierii de orientare profesională; autoevaluarea consilierului; metode şi tehnici de evaluare; activităţile consilierului; paliere de evaluare a activitatilor consilierului“, transmit reprezentanții CCIAT.

Cursul se adresează specialiștilor care ajută tinerii şi adulţii să se autoevalueze, să comunice eficient cu alţii, să elaboreze planuri cu privire la propria carieră şi la formarea adecvată necesară, să aibă în vedere cariere alternative, să facă faţă cu succes diferitelor obstacole pentru a-şi câştiga locul în societate şi pe piaţa muncii.

Formator: Simona Jugariu

Taxa de participare este 750 lei. Membri CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor.

Un alt curs derulat de CCIAT este cursul Competențe antreprenoriale – eligibil pentru Programul Start-Up Nation Romania, în perioada:  13 – 24  noiembrie (de luni până vineri, între orele 16.00 – 20.00)

Este un curs care se adresează celor care doresc să își deschidă propria afacere sau dețin deja o afacere și vor să o gestioneze mai eficient cât și persoanelor interesate să dezvolte proiecte finanțate din fonduri europene.

Structura cursului: Introducere în antreprenoriat, Inițierea unei afaceri, Organizarea activității, Strategia de marketing, Negocierea contractelor, Politica de promovare, Finanțarea unei afaceri, Dezvoltarea produselor/ serviciilor, Organizarea personalului, Evidența contabilă, Sistemul de evidență financiară, Strategiile de dezvoltare și riscurile afacerii, Logistica necesară derulării afacerii, Planul de afaceri.

Certificatele obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de  Ministerul Muncii și de  Ministerul Educației.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie  (după caz), copie diplomă studii  (studii medii), original adeverință medicală de la medicul de familie sau medicul instituției.

Formator: Giana BOBICĂ

Taxa de participare: 650 lei.

Membri CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor.

Cursul Controlul intern/managerial la nivelul entităților publice. Noutăţi legislative (OSGG nr.400/2015 – republicat) va avea loc în perioada: 20 – 21  noiembrie    (luni,  marți si miercuri, între orele  16.00-20.00).

Conform Art.28 din O.G. nr.119/1999 cu modificările și completările ulterioare, neîndeplinirea de cătreordonatorul de credite a obligației de a elabora și prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern / managerial se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei”.

Cursul are ca scop: prezentarea măsurilor de control intern necesare pentru implementarea și  dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM); abordarea unor modalități practice de implementare a SCIM în cadrul entităților publice, în concordanță cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015.

Obiectivele generale ale cursului vizează: Conştientizarea managementului general de la nivelul entităţilor publice cu privire la responsabilitatea în proiectarea implementării și dezvoltării continue a sistemului de control intern managerial–SCIM, inclusiv a Registrelor de riscuri şi a procedurilor operationale pentru fiecare activitate care se derulează la nivelul entitătii publice (art.2 din OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat); Abordarea unor modalități practice de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entitătilor publice – metode dinamice şi interactive.

Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane: Ordonatori de credite principali, secundari și terţiari; Manageri din instituţii publice; Auditori interni;Membrii Comisiilor de Monitorizare (CM) constituite pentru Dezvoltarea şi Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial – SCMI la nivelul entităţilor publice; Membrii Echipelor de Gestionare a Riscurilor (EGR) constituite la nivelul entităţilor publice; Responsabili cu gestionarea riscurilor de la nivelul structurilor funcţionale ale entităţilor publice; Personal din entităţile publice implicat în procesul de dezvoltare şi implementare a SCMI.

La finalul cursului, participanții vor ști: Să cunoască și să identifice etapele procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial în entitatea publică în care activează; Să analizeze și să implementeze cerințele celor 16 standarde de control/managerial în entități publice; Să analizeze documentele de organizare specifice instituțiilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii etc); Să realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul instituției publice în care activează; Să întocmească raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial.

Cursanții vor primi un Certificat de Participare emis de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.

Formator: Alina Ancuța SASU

Taxa de participare: 450 lei + TVA. Membri CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor.

Informații suplimentare și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri, cam.110 sau la tel. 0256 219 173, 0724604132, e-mail: amluca@cciat.ro, Ana Maria LUCA, consultant cameral DFP. Înscrieri on-line la adresa: http://www.cciat.ro/ficurs.php.

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*