Economic

Atac la apele minerale! Sticlele vor fi timbrate, iar produsul s-ar putea scumpi!

Atac la apele minerale! Sticlele vor fi timbrate, iar produsul s-ar putea scumpi!

Un proiect de lege, promovat de Guvernul României (se află în dezbatere publică), atacă frontal domeniul apelor minerale. Dacă prevederile propuse se vor aplica integral, scumpirea acestui banal produs, de care România nu duce lipsă, va deveni realitate.

Proiectul de lege prevede aplicarea unui timbru pe sticlele de apă minerală, aşa cum se procedează în cazul ţigărilor şi alcoolului. Logica economică ne asigură că această măsură va duce la scumpirea acestor produse. Articolul 63 este clar: “Comercializarea produselor hidrominerale care fac obiectul prezentei legi, se va face doar după marcarea individuală de identificare, realizată cu timbre autoadezive. Operatorul economic autorizat să comercializeze produsele are obligaţia să asigure ca timbrele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului, cutie ori sticlă. Timbrele sunt inscripţionate cu următoarele elemente: sursa produsului «…»; volumul de produs comercializat individual «…»; denumirea operatorului economic cu drept de timbrare şi codul unic de înregistrare; seria şi numărul care identifică în mod unic timbrul”.

O altă prevedere anunţă noi taxe pentru producători, aceeaşi logică economică spunând că şi acestea se vor adăuga la preţul final al produsului la raft. Conform articolului 68: “Titularii contractelor de concesiune/permiselor sunt obligaţi la plata către Bugetul de Stat a unei taxe pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor hidrominerale, precum şi a unei redevenţe. Titularii contractelor de concesiune pentru apele de masă, altele decât cele din surse subterane plătesc redevențe. Plata acestor redevențe nu exonerează titularul de plata altor taxe datorate conform reglementărilor legale în vigoare. Taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 1 Euro/ha. Taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte la 5 Euro/ha. Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 100 Euro/ha. Valoarea taxelor va fi reactualizată anual, în funcţie de rata inflaţiei, la propunerea autorităţii competente, prin hotărâre a guvernului. Taxele se datorează anual şi se plătesc anticipat pentru anul viitor, la cursul BNR lei–euro stabilit la data plăţii, până la data de 31 decembrie a anului în curs”.

Cât priveşte redevenţa, articolul 69 o lasă în… ceaţă legislativă: “Cuantumul redevenţei cuvenită Bugetului de Stat se stabileşte prin legislaţia specifică”.

Producătorii se plâng, la rândul lor, că termenele prevăzute de lege pentru recunoaşterea oficială a apelor şi pentru încheierea contractelor sunt extrem de scurte. La articolul 79 se menţionează: “În termen de 18 luni de la apariţia prezentei legi, deţinătorii de contracte concesiune pentru exploatarea de ape minerale naturale, ape de izvor şi ape minerale terapeutice urmează să procedeze la recunoaşterea oficială a acestor ape, conform prevederilor prezentei legi” şi “În termen de 12 luni de la apariţia prezentei legi, operatorii economici care exploatează pentru comercializare ape de masă urmează să procedeze la încheierea de contracte de concesiune cu autoritatea competentă, conform prevederilor prezentei legi”.

Sursa: zch.ro

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*