Social

Măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice recoltării, transportului şi depozitării cerealelor păioase

Măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice recoltării, transportului şi depozitării cerealelor păioase

Activitatea de informare preventivă și control pe timpul recoltării a continuat și în weekend. Specialiştii de la compartimentul de control şi activități preventive și-au desfășurat activitatea, inclusiv sâmbătă și duminică, pentru a verifica modul în care sunt respectate măsurile de apărare împotriva incendiilor, pe timpul recoltării cerealelor păioase.

La declanşarea campaniei de recoltare a păioaselor din perioada de vară se impune o deosebită atenţie din partea factorilor de conducere şi a personalului, întrucât riscul producerii unor incendii este mărit de temperaturile ridicate. Aceasta presupune cunoaşterea, respectarea şi asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor, iar atunci când acestea se produc, cunoaşterea modului de intervenţie pentru localizare şi stingere cu operativitate, astfel încât pagubele şi pierderile să fie cât mai mici.

Autovehiculele care se utilizeaza în perioada de recoltare, vor fi pregătite în mod special de către deţinători, conform normelor specifice şi instrucţiunilor producătorului. Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor maşinile de orice fel trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: sistemele de aprindere, de alimentare, carburaţie şi de distribuţie să fie perfect reglate pentru a preveni exploziile false, însoţite de eliminarea de scântei sau gaze în stare arzândă; rezervoarele cu combustibil şi întreaga instalaţie de alimentare cu carburanţi să fie etansă, fără pierderi de carburanţi; instalaţiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate, conductoarele şi siguranţele să fie dimensionate corespunzător, acumulatorul să fie bine fixat, fişele montate corect, capacul delcoului să fie fără crăpături, iar condensatorul în perfectă stare de functionare; ţevile de eşapament de la tractoare, combine, autocamioane de transport să fie prevăzute cu dispozitive de reţinere şi stingere a scânteilor; se va curaţa de funingine (calamină) toba de eşapament; şoferii vor fi instruiţi în mod special, pentru a cunoaşte pericolele de incendiu, măsurile de prevenire şi de combatere, mânuirea stingatoarelor de incendiu etc.; toate tractoarele, combinele şi autovehiculele folosite vor fi dotate cu stingatoare cu praf si CO2 în stare de funcţionare.

“Indiferent unde este amplasat, motorul combinei trebuie protejat pentru a nu cădea paie pe el şi va fi menţinut în permanenţă curat. Curele de transmisie de la maşinile agricole se vor controla periodic, înlocuindu-se cele uzate sau cele care şi-au modificat rezistenţa, ca urmare a folosirii îndelungate. Scurgerea motorinei pe curelele de transmisie trebuie evitată cu desăvârşire. Combina se va leaga la pământ cu un lanţ, care se târăşte, pentru scurgerea electricităţii statice. Repararea combinelor şi efectuarea reviziilor tehnice care presupun folosirea focului trebuie executate în afara lanului, pe un teren curăţit de iarbă, la o distanţă de cel putin 30 metri de culturile cerealiere, stoguri, clai de paie”, tramsnite ISU.

În plus, depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare se va face la cel putin 100 m faţă de lanuri, de fânete, de depozite de furaje, de păduri şi la cel putin 50 m faţă de orice fel de construcţie şi clădire sau calea ferată. Punctele de alimentare se vor stabili la cel puţin 20 m în afara lanurilor şi ariilor si la cel putin 10 m faţă de depozitul de carburanți și lubrifianți. În timpul alimentării sau la verificarea nivelului combustibilului, fumatul, focul deschis si folosirea felinarelor sunt interzise. Alimentarea rezervoarelor în cursul nopţii nu este admisă; în cazuri exceptionale, acest lucru se poate face numai la lumina farurilor sau a sistemelor de iluminat electric corespunzătoare.

Un incendiul produs la maşini agricole, lanuri sau depozite de cereale şi furaje, se va anunţa cât mai repede la numărul de apel unic 112!

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*