Educație

Alianța Română a Universităților Tehnice transmite un nou mesaj Ministerului Educației Naționale

Alianța Română a Universităților Tehnice transmite un nou mesaj Ministerului Educației Naționale

În perioada 05-07 iulie 2017, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a găzduit întâlnirea conducerilor universităților  tehnice din țară, reunite în Alianța Română a Universităților Tehnice. Au participat de asemenea, în calitate de invitați, Ministrul  Cercetării şi Inovării – prof.dr.ing.  Lucian GEORGESCU, Președintele A.R.A.C.I.S – prof.dr.ing  Iordan PETRESCU şi Președintele  C.N.F.I.S. – prof.dr. Claudia POPESCU.

Au fost supuse discuţiei şi dezbaterii următoarele:

  1. Propunerea Ministerului Educației Naționale privind „Metodologia  de clasificare a universităţilor şi ierarhizare a programelor de studiu”. Alianța Română a Universităților Tehnice apreciază inițiativa Ministerului Educației Naționale de constituire a unor grupe de lucru  pentru  stabilirea unei metodologii de  clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii.

Membrii ARUT au propus  mai multe măsuri pentru o clasificare  obiectivă şi transparentă a universităţilor, dintre care enumerăm: identificarea şi utilizarea unor criterii şi indicatori care folosesc atât surse  interne cât şi externe, transparente şi accesibile public; datele de autoevaluare instituţională comunicate de universităţi trebuie să fie publicate pe un site specializat al MEN în vederea validării prin procedurile legale în vigoare. Pentru validarea datelor trebuie asigurat un interval de timp corespunzător; utilizarea indicatorilor în mărime absolută, de tip total universitate, ca indicaţie a capacităţii instituţionale de a produce rezultate  (ex. numărul publicaţiilor, a citărilor în literatura de specialitate, a publicaţiilor cu caracter interdisciplinar, a brevetelor, a veniturilor din surse externe şi interne etc.) să fie în mod necesar completată prin adăugarea pentru fiecare tip de indicator şi a valorilor calculate prin raportare la numărul total al membrilor personalului academic şi de cercetare („per capita”), ca indicaţie a performanţei, dinamicii şi eficienţei activităţii; eliminarea din setul de date de evaluare, a datelor care pot conduce la erori majore şi distoriuni de apreciere (ex. publicaţiile realizate de grupuri de mii sau sute de autori şi rezultatele de evaluare asociate acestora).

  1. Propunerea Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învațamântul Superior cu privire la metodologia de evaluare a şcolilor doctorale şi a studiilor doctorale și s-a propus modificarea şi restructurarea seturilor de standarde, indicatori şi criterii în acord cu considerarea studiilor doctorale în mod distinct faţă de licentă şi masterat. În contextul aprobării de către Senatul României a Proiectului de lege privind aprobarea OUG nr. 96/2016, aspectele legate de modalitatea de evaluare a școlilor doctorale vor suferi din nou modificări de abordare, prelungindu-se astfel blocajul și confuzia în acest domeniu. ARUT își exprimă îngrijoarea pentru tergiversarea finalizării acestor reglementări şi îşi arată disponibilitatea de a participa la elaborarea documentelor privind evaluarea studiilor doctorale.
  2. Analiza condiţiilor în care se desfășoară activitatea de cercetare ştiinţifică în universități, a impactului acesteia pe plan internaţional şi naţional şi a importanţei ei majore în progresul tehnic şi economic al societăţii româneşti în ansamblul ei. Universitățile membre ale Alianței își exprimă convingerea că propunerile enunțate de Ministrul Cercetării și Inovării (alocarea de fonduri, prin programe nucleu la nivel instituțional, pentru dezvoltarea şi consolidarea capacității de cercetare a universităților și a contribuţiei cercetării academice la derularea cu rezultatele scontate programelor strategice naționale de cercetare-dezvoltare-inovare; direcţionarea, de toate companiile publice și private, a unui procent de 1% din impozite, destinat susţinerii activităţilor de cercetare; eliminarea impozitului pe activitățile de cercetare) vor fi reglementate legislativ astfel încît să poată deveni operaționale şi să producă efectele scontate în perioada imediat urmatoare.
  3. ARUT solicită ca în metodologia CNFIS (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior) de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea suplimentară a instituțiilor de învăţământ superior de stat din România pe baza criteriilor şi standardelor de calitate (C2.3 Performanța activității științifice / creației artistice) să se ia în considerare în afara revistelor cotate în zona roşie şi galbenă şi cele publicate în revistele sau conferinţele indexate ISI.
  4. Au fost adoptatate o serie de măsuri organizatorice privind o mai bună funcţionare a Alianţei, cum ar fi: constituirea unor Comisii de lucru, lansarea unor programe comune în domeniul educaţiei, cercetării, promovării știinţelor inginereşti, consolidarea spiritului inovativ şi antreprenorial etc.
  5. S-a reiterat și la această reuniune, importanța care trebuie acordată învățământului tehnic superior din România, precum și solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale și Guvernului României privind necesitatea abordării politicilor actuale în domeniul învățământului superior în deplin acord cu obiectivele asumate în „Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar Românesc 2015 – 2020“. Corelarea ofertei actuale a învățământului terțiar cu nevoile pieței muncii, formarea forței de muncă înalt specializate şi calificate, sunt condiții esențiale pentru dezvoltarea și competitivitatea economiei românești.

Am găzduit o întâlnire providențială pentru învățământul tehnic românesc în cadrul modificărilor legislative anunțate! Alianța noastră își dorește să fie o voce puternică pentru dezvoltarea zonei educaționale a ingineriei. România are nevoie, la acest moment, de 150.000 de ingineri! Ne dorim să fim un pol puternic al sistemului academic politehnist”, a punctat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul  Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași

La rândul său rectorul Uuniversității Politehnica Timișoara a transmis: “S-a reiterat și la această reuniune, importanța care trebuie acordată învățământului tehnic superior din România, precum și solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale și Guvernului României privind necesitatea abordării politicilor actuale în domeniul învățământului superior în deplin acord cu obiectivele asumate în „Strategia  Națională pentru Învățământul Terțiar Românesc 2015 – 2020“. Corelarea ofertei actuale a învățământului terțiar cu nevoile pieței muncii,  formarea forței de muncă înalt specializate şi calificate sunt condiții esențiale pentru dezvoltarea și creșterea competitivității economiei românești”, a menționat prof.univ.dr.ing. Viorel Șerban, rectorul UPT.

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*