Educație

USAMVB scoate la concurs sute de locuri bugetate

USAMVB scoate la concurs sute de locuri bugetate

Aproximativ 650 de locuri bugetate sunt scoase la concurs de Universitatea de Ştiinţe Agricole din Timişoara pentru nivelul de licenţă. Înscrierile vor începe de luni, 10 iulie şi se vor încheia în 26 iulie.

Candidații vor avea nevoie de următoarele acte necesare pentru înscriere: diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; certificat de naştere în copie legalizată; adeverinţă medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează; 3 fotografii color 3/4; chitanţa reprezentând taxa de înscriere; cerere de înscriere; dosar plic.

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENŢĂ: Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere. Media generală de admitere se calculează astfel: 80% media de la examenul de bacalaureat și 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu.

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER: Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere. Media generală de admitere se calculează astfel: 70% media examenului de diploma/licență și 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

Mai multe informații se găsesc pe site-ul www.usab-tm.ro.

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență sesiunea 2017 este următorul:

Sesiunea de vară:

10.07.2017 – 26.07.2017 – Înscrieri (Luni-Vineri între orele 8.00-15.00, Sâmbătă între orele 8.00-12.00)

26.07.2017 – Afișarea rezultatelor după ora 16.00

27.07.2017 – Confirmarea locurilor bugetate

28.07.2017 – Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:

04.09.2017 – 21.09.2017 – Înscrieri (Luni-Vineri între orele 8.00-15.00, Sâmbătă între orele 8.00-12.00)

21.09.2017 – Afișarea rezultatelor după ora 16.00

22.09.2017 – Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master sesiunea 2017:

Sesiunea de vară:

10.07.2017 – 25.07.2017 – Înscrieri (Luni-Vineri între orele 8.00-15.00, Sâmbătă între orele 8.00-12.00)

26.07.2017 – Interviu din tematica afișată

26.07.2017 – Afișarea rezultatelor după ora 16.00

27.07.2017 – Confirmarea locurilor bugetate

28.07.2017 – Confirmarea locurilor cu taxă

Sesiunea de toamnă:

04.09.2017 – 20.09.2017 – Înscrieri (Luni-Vineri între orele 8.00-15.00, Sâmbătă între orele 8.00-12.00)

21.09.2017 – Interviu din tematica afișată

21.09.2017 – Afișarea rezultatelor după ora 16.00

22.09.2017 – Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*