Național

Ajutor de stat pentru Complexul Energetic Hunedoara

Ajutor de stat pentru Complexul Energetic Hunedoara

Complexul Energetic Hunedoara va primi un ajutor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive – Lonea și Lupeni – în cuantum de 198.830 milioane lei pentru anul 2017. Banii sunt alocați de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern.

Astfel, din suma totală a ajutorului de stat, 132.226 milioane lei se acordă pentru acoperirea pierderilor producției curente pentru produsul huilă energetică livrat de unitățile intrate în proces de închidere definitivă, iar pentru acoperirea costurilor excepționale suportate de aceste unități se acordă ajutor de stat în sumă de 66,604 milioane lei.

Ajutorul de stat pentru 2017 este o măsură de sprijin care face parte dintr-un plan mai amplu, ce include acordarea de ajutoare de stat și vizează închiderea minelor necompetitive din cadrul Societății Complexului Energetic Hunedoara. Aceste măsuri de sprijin acoperă perioada 2016-2024, au fost notificate de autoritățile române Comisiei Europene în anul 2016 și au fost autorizate prin Decizia C (2016) 7719 final din data de 24 noiembrie 2016.

Ministerul Energiei va monitoriza nivelul de acordare al ajutorului de stat astfel încât prețul cărbunelui livrat de unitățile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât prețul cărbunelui de o calitate similară provenit din state terțe.

Totodată, nerespectarea de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara a condițiilor incluse în Decizia Comisiei Europene, precum și a oricăror obligații asumate în vederea obținerii ajutorului de stat, va determina aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutorului de stat. Prin urmare, ajutorul de stat se acordă cu respectarea prevederilor comunitare legale în domeniu, direct aplicabile României, în calitatea sa de stat membru UE.

(Foto: Capital.ro)


Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*