Eveniment

Vrei să devii polițist de frontieră? 180 de locuri de admitere în instituțiile de învățământ ale MAI şi MApN

Vrei să devii polițist de frontieră? 180 de locuri de admitere în instituțiile de învățământ ale MAI şi MApN

Tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne sunt puse la dispoziţie 180 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept. Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ.

Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ.

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere.

Candidaţii pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ militare trebuie să îndeplinească și criteriul de vârstă de 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere. Să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile, respectiv de minim 1,60 m în cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină;

Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară. Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului. Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de politest. Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni. Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani. Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite prin lege.  Să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Pentru eventuale informaţii referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră sau Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, telefon 021/ 316.25.98.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*