Administrație

Transparență decizională. Timișenii, așteptați să depună sugestii și propuneri pentru un proiect de hotărâre

Transparență decizională. Timișenii, așteptați să depună sugestii și propuneri pentru un proiect de hotărâre

Consiliul Județean Timiș a lansat, astăzi, 29.11.2023, în transparență decizională, conform Legii nr. 52/2003, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Județului Timiș.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, în Monitorul Oficial al Județului Timiș, la adresa: https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Organigrama-si-Stat-de-functii-Judetul-Timis-noiembrie-2023.pdf , sau la sediul Consiliului Județean Timiș, Bdul. Revoluției din 1989 nr. 17, Timișoara.

Modificările propuse vizează implementarea cadrului legislativ și a măsurilor dispuse de Legea nr. 296/2023 pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate și în cel de funcții de conducere.

Astfel, se va reduce numărul de posturi din cadrul cabinetului președintelui, dar și numărul maxim de posturi corespunzător fiecărei unități administrativ-teritoriale cu 10%. Totodată, se desființează funcțiile publice de conducere de şef birou, precum și structurile organizatorice care funcționează ca birouri.

Măsurile implică, de asemenea, modificarea normativului minim de personal din cadrul structurilor de tip serviciu și direcție, precum și diminuarea numărului total al funcţiilor publice de conducere din cadrul autorităţii sau instituţiei publice (cu excepţia funcţiilor publice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale) de la maximum 12% la maximum 8% din numărul total al posturilor aprobate la nivel de ordonator principal de credite.

Astfel, după reorganizare, numărul total de posturi la nivelul Județului Timiș este de 249, dintre care trei funcţii sunt de demnitate publică, 213 sunt funcţii publice (19 funcții publice de conducere și 194 funcții publice de execuție), iar 33 sunt funcţii contractuale de execuție.

Timișenii sunt așteptați să vină cu propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru inițiativa supusă procedurii de transparență decizională. Acestea pot fi depuse până la data de 08.12.2023, ca mesaj în format electronic către adresa de email: cornelia.paraipan@cjtimis.ro, prin poștă, pe adresa Consiliul Județean Timiș, cât și la sediul instituției, la Registratură.
Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Județului Timiș”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, în Monitorul Oficial al Județului Timiș, la următorul link: https://www.cjtimis.ro/informatii-publice/registru-pentru-consemnarea-propunerilor-sugestiilor-sau-opiniilor-conform-legii-52-2003/

Există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 08.12.2023.


Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*