Social

Protest la Curtea de Apel din Timișoara pentru pensiile de serviciu

Protest la Curtea de Apel din Timișoara pentru pensiile de serviciu

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Timișoara a anunțat că, marți, în cadrul adunării generale a judecătorilor instanţei s-a hotărât cu majoritate de voturi, ca măsură de protest faţă de proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, amânarea tuturor dosarelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia dosarelor care au următoarele obiecte: în materie civilă, ordonanţă preşedinţială, măsuri asigurătorii, suspendare executare provizorie, suspendare executare act administrativ, suspendare grevă, răpiri internaţionale de copii, plasament, adopţii, custodie publică, ordin de protecţie, declarare ca indezirabil, iar in materie penală, cauzele de competenţa instanţei de drepturi şi libertăţi, cele care vizează măsurile preventive şi cele referitoare la infracţiuni in privinţa cărora urmează a se împlini termenul de prescripţie a răspunderii penale.

Protestul va începe de miercuri, 21 iunie, şi va continua in funcţie de soluţia legislativă care va fi adoptată de Parlamentul României.

În justificarea alegerii acestei forme de protest, judecătorii Curţii de Apel Timișoara nu contestă necesitatea unor modificări legislative care să aşeze in mod echitabil întreaga construcţie legislativă ce reglementează in prezent pensiile lor de serviciu, însă este de dorit ca aceste demersuri să  fie urmarea dialogului loial intre puterea judecătorească si cea legislativa, pentru găsirea unor rezolvări care respecta predictibilitatea, garanţiile constituţionale si demnitatea statutului de judecător.

De aceea, judecătorii Curţii de Apel Timișoara solicită în mod public ca modificările legislative preconizate cu privire la vârsta de pensionare să creeze premisele unei eşalonări reale şi nediscriminatorii între magistraţi să nu afecteze drepturile celor aflaţi în functie, producând efecte exclusiv în privinţa judecătorilor recrutaţi sub imperiul noilor reglementări ce trebuie, în mod imperativ, corelate cu ritmul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă.

În condiţiile in care, conform evidenţei statistice din anul 2022, media anuală efectivă în ce priveşte încărcătura pe judecător în România este de 644 dosare, în comparaţie cu media anuală a încărcăturii pe judecător la nivelul Uniunii Europene, de 320 dosare pe judecător, condiţiile actuale de pensionare pentru magistraţii aflaţi în sistem sunt mai mult decât justificate.

O altă revendicare vizează stagiul efectiv realizat în alte funcţii de specialitate juridică, recunoscute in prezent ca vechime în magistratură. Având in vedere că o formă de intrare in profesie este condiţionată, printre altele, de o vechime in specialitate de cel puţin 5 ani in funcţiile respective (avocat, consilier juridic etc.) principiul simetriei juridice, al egalităţii de tratament şi al nediscriminării impune asimilarea in continuare a acestei vechimi minime cu vechimea in magistratură.

Cea de-a treia revendicare este legată de introducerea unui impozit suplimentar calculat asupra unei părţi din pensia de serviciu care depăşeşte componenta contributivă, măsură care constituie în sine o afectare a statutului magistraţilor, aspect care a făcut deja obiectul analizei Curţii Constituţionale in Decizia nr. 900/2020,in contextul in care cuantumul pensiei ocupaţionale, concepută ca o formă de recompensare pentru privaţiunile şi interdicţiile pe care a trebuit să le respectăm in perioada de activitate, este de esenţa unei pensii ocupaţionale chiar şi in acord cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. În consecinţă  cuantumul pensiei de serviciu trebuie păstrat la nivelul garantat constituţional, in sensul standardelor internaţionale amintite.

Nu în ultimul rând, magistraţii instanţei solicită ca la stabilirea condiţiilor de pensionare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti, să se ţină seama de condiţiile dificile in care aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar vârsta de pensionare să fie eşalonată doar pentru aceia nou recrutaţi in sistem, pentru a da consistenţă unor principii juridice esenţiale, cum ar fi predictibilitatea şi echitatea.


Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*