Național

Ordonanța care garantează cererile profesorilor greviști. Salariile de bază cresc cu 1.300 lei

Ordonanța care garantează cererile profesorilor greviști. Salariile de bază cresc cu 1.300 lei

Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern stabilește o serie de măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat.

Având în vedere nevoia de susținere a personalului din sistemul național de învățământ de stat pentru tranziția către noua grilă de salarizare stabilită prin legea salarizării unice, salariile de bază pentru personalul didactic, didactic auxiliar și pentru personalul nedidactic din sistemul de învățământ de stat se majorează începând cu data de 1 iunie 2023.

Salariile personalului didactic și ale personalului didactic auxiliar, atât în învățământul preuniversitar, cât și în învățământul universitar au fost majorate cu 1.300 lei brut pentru fiecare dintre funcții;

Cu aceeași sumă brută, 1.300 lei, au fost majorate salariile personalului didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare, precum și pentru celelalte categorii de funcții cuprinse în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

În cazul personalului nedidactic din sistemul de învățământ preuniversitar și superior, salariile au fost majorate cu suma de 400 lei brut pentru fiecare funcție. De această majorare cu 400 lei brut a salariului de bază va beneficia și personalul nedidactic încadrat la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În aplicarea acestor majorări, la stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază aferente lunii iunie 2023 se are în vedere această lună în integralitate.

De asemenea, grila de salarizare aplicabilă sistemului național de învățământ începând cu 1 ianuarie 2024 se stabilește pornind de la salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023 pentru profesori debutanți/asistenți universitari.

Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din sistemul de învățământ de stat beneficiază,  începând cu 1 ianuarie 2024, de 50% din diferența stabilită între salariul de bază aflat în plată și salariul de bază stabilit prin grila de salarizare  în vigoare la 1 ianuarie 2024.

De asemenea, ordonanța de urgență modifică și înlocuiește Anexa I Cap.I lit.A din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, urmând ca noua lege a salarizării aflată în lucru, și conform celor convenite în urma negocierilor cu liderii federațiilor sindicale, să aibă la bază principiul potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant / asistentului universitar să fie stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar precum și primă de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat suportate din fonduri externe nerambursabile

Cadrele didactice, didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar de stat, aflate în activitate în anul şcolar 2022-2023, precum şi cadrele didactice din sistemul de învăţământ universitar de stat care deţin gradul didactic de conferenţiar, şef de lucrări/lector şi asistent universitar, precum şi personalul didactic auxiliar, din sistemul de învăţământ universitar, aflat în activitate în anul universitar 2022-2023, vor beneficia de prima de carieră didactică, în valoare de 1.500 de lei.

Prima de carieră didactică poate fi utilizată pentru următoarele categorii de cheltuieli: cursuri de pregătire profesională, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora; echipamente IT și alte echipamente didactice de tehnologia informației asimilate; cărți de specialitate precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora; un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice specifice ale cadrelor didactice.

Prima de carieră didactică se acordă într-o singură tranşă, respectiv în luna octombrie 2023, şi va putea fi utilizată în anul şcolar 2023 -2024.

Prima de carieră didactică se acordă şi pentru următorii ani şcolari/universitari, respectiv în perioada anilor şcolari/universitari 2023/2024 până în anul şcolar/universitar 2026/2027, pentru a susţine cariera didactică a personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat.

Personalul nedidactic va beneficia de o primă de carieră profesională, în limita unui plafon anual de 500 lei/an şcolar,  pentru  cursuri de pregătire profesională, precum şi de alte categorii de cheltuieli necesare desfăşurate în sprijinul activităţii educaţionale, pentru a susţine activitatea didactică atât din sistemul de învăţământ universitar cât şi din sistemul de învăţământ preuniversitar.

Plafonul de 500 lei/an școlar este valabil pentru anul școlar 2023-2024.

Fondurile necesare pentru prima de carieră didactică și de carieră profesională se asigură din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Educaţie şi Ocupare, perioada de programare 2021-2027, în limita fondurilor disponibile existente cu această destinaţie.


Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*