Administrație

Primăria Timișoara face un prim pas pentru finalizarea rețelei de apă-canal din zona Plopi Sud

Primăria Timișoara face un prim pas pentru finalizarea rețelei de apă-canal din zona Plopi Sud

Primăria Municipiului Timișoara face demersurile necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții ”Extindere rețea apă-canal – zona Plopi Sud, str. II-V”. Acest obiectiv a fost demarat în 2008. Deși a fost realizat un procent de 90% din lucrările contractate, acestea au rămas neîncheiate.

Pentru restul lucrărilor a fost lansată licitația prin procedură simplificată pentru achiziționarea serviciilor de expertiză tehnică a construcției. Firma care va realiza aceste servicii va analiza și stabili starea tehnică și funcțională a rețelei. În urma analizei, expertul va propune soluții de remediere, modificare și îmbunătățire a rețelelor executate. Va urma apoi achiziționarea lucrărilor de execuție pentru a închide acest obiectiv.

Până la termenul limită de depunere a ofertelor, care a fost marți, 28 iunie, la ora 15:00, la licitație s-a prezentat o firmă. Urmează evaluarea ofertei și desemnarea câștigătorului.

Conform caietului de sarcini publicat pe site-ul de achiziții publice, expertiza va avea în vedere următoarele:

Verificarea stării tehnice a conductelor;

Verificarea adâncimii de pozare;

Verificări privind starea tehnică a îmbinărilor conductelor;

Verificarea privind starea tehnică a căminelor de vane;

Verificări privind starea tehnică a căminelor de vizitare;

Verificarea privind starea tehnică a hidranților de incendiu;

Măsurători/verificări care să permită evaluarea corectă a bunei funcționări a rețelelor executate;

Diagnoză imagistică a conductelor de canalizare folosind tehnica de inspecție CCTV (closed circuit television);

Constatarea calității materialelor puse în operă pentru realizarea rețelelor de apă și canalizare;

Lucrări necesare pentru readucerea la parametrii optimi, lucrări ce vor constitui caietul de sarcini pentru proiectare și execuție a lucrărilor nefinalizate ce fac obiectul expertizei.

Expertiza tehnică va cuprinde, dacă este cazul, o prioritizare a lucrărilor de reparații, funcție de urgența executării acestora și posibilitațile tehnologice.

Concluzii, recomandări privind exploatarea în siguranță a rețelelor executate.

Valoarea estimată a contractului este de 150.000 lei (fără TVA) și întreaga documentație trebuie realizată în 60 de zile.

 

Foto: arhivă

Adora Beauty

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*