Administrație

Comercializarea mărțișoarelor și altor obiecte specifice zilei de 1 Martie

Comercializarea mărțișoarelor și altor obiecte specifice zilei de 1 Martie

Primăria Timișoara anunță că, începând cu data de 17 februarie, ora 8,30, până în 22.02., ora 19, comercianții de mărțișoare, artiștii și alți vânzători de produse specifice de 1 Martie pot depune cererile pentru emiterea avizului de comerț stradal.

Comercializarea mărțișoarelor se va face, în acest an, între 26 februarie și 2 martie. Activităţile comerciale ocazionale, cu marţişoare, felicitări, miniaturi reprezentative sunt pe o perioadă determinată de timp, pe o suprafaţă de 2 mp/amplasament, cu respectarea a minim 2 metri distanţă între ele. Se acordă o singură locaţie pentru fiecare solicitant. Cererile se vor înregistra la cam. 12, ghișeele 8 sau 9 sau online la adresa https://formulare.primariatm.ro/ actele necesare fiind:

– cerere tip obţinută de la ghişeul 8 sau 9, camera 12 sau de pe www.primariatm.ro   la secţiunea Formulare Online – Activităţi Comerciale.

– copie buletin de identitate, carte de identitate sau copie act firmă (copie Certificat Unic de Înregistrare).

Facem precizarea că link-ul pentru înregistrare va fi activ de mâine dimineață, 17.02, de la ora 8,30.

Pentru locaţiile din Piaţa Victoriei şi Piaţa Libertăţii, solicitanţii au obligaţia să prezinte document doveditor privind statutul de artist, memoriu privind modalitatea de producere a mărţişoarelor, răvaşelor etc, o simulare fotografică a exponatelor prezentate spre vânzare pe panouri tip şevalet.

Taxele vor fi următoarele: taxa de autorizare de 69 lei, taxa de imprimat 6 lei şi taxa de ocupare a domeniului public – 2 lei/mp/zi, respectiv 3 lei/mp/zi în zona centrală, care se vor achita anticipat pe toată perioada de autorizare, la casieria camerei 12, la momentul înregistrării cererii după emiterea notei de plata de la ghişeul 8 sau 9, fără posibilitatea restituirii acestor taxe. Plata se va putea face şi online în următoarele conturi:

Taxa de autorizare  RO87TREZ62121160203XXXXX       69 lei

Taxa de imprimat    RO90TREZ62121360206XXXXX       6 lei

Taxa de ocupare a domeniului public         RO83TREZ62121160250XXXXX       20/30 lei

Amplasamentele se atribuie în limita numărului de locuri stabilite şi în ordinea cererilor înregistrate la ghişeu  cu condiţia respectării tuturor exigenţelor stabilite, în următoarele locaţii, pe o suprafaţă de 2 mp/amplasament:

Nr. Crt.     Locatie/ Amplasament   Numar locuri/amplasamente     Taxa ocupare domeniul public

-lei-

1      Piaţa Victoriei (amplasamente dedicate exclusiv artiştilor) 30    30

2      Piaţa Libertăţii (amplasamente dedicate exclusiv artiştilor) 20    30

3      Ceas Floral – B-dul Proclamaţia de la Timişoara platou         10    30

4      Str. Mărăşeşti (de la str. Brediceanu spre Str. Gheorghe Dima)       20    30

5      Parcul Copiilor (B-dul Revoluţiei 1989) – platou    10         20

6      Piaţa A.Mocioni – platou Profi        10    20

7      B-dul Regele Carol I ( de la str. Gen.I.Dragalina până la I.Vacarescu, partea dreaptă)  10    20

8      Piaţa Nicolae Bălcescu ( în faţa şcolii Grigore Moisil)         15    20

9      B-dul. Dâmboviţa – platou (vis-à-vis de restaurant Nora)         15    20

10    Calea Șagului colţ cu Str. Ana Ipătescu  10    20

11    Piaţa Doina – platou        5      20

12    Platou Şcoala Generală Nr. 30        20    20

13    Calea Buziaşului – platou Profi       15    20

14    Str. Arieş col’ cu B-dul Rebreanu – platou banci    10         20

15    Str. Daliei (între str. Al. Vaida Voievod şi L. Catargiu)         10    20

16    Str. S. Bărnuţiu – Calea Dorobanţilor (zona Modern)         10    20

17    Piaţa Traian     25    20

18    Str. Sf. Ap.Petru şi Pavel -vis-a-vis de piaţă    10    20

19    Calea Aradului colţ cu Str. Liniştei – zona Piaţa Verde         10    20

20    Calea Torontalului – platou bucla tramvai     15    20

21    Str. Circumvalaţiunii colţ cu Ghe. Lazar (platou Lensa)         10    20

22    Zona Dacia – parc    15    20

23    Str. Gheorghe Lazăr colţ cu B-dul Cetăţii – platou Profi 5         20

         Total        310

Pentru buna organizare a evenimentului:

  • operatorii economici au obligaţia de a deţine la locul de vânzare, Avizul pentru desfăşurarea comerţului stradal, eliberat de către Compartimentul Autorizare Activităţi Comerciale şi Publicitate, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menţionate în avizul solicitat. Încălcarea prevederilor legisaţiei în vigoare atrage sancţiunea contravenţională a persoanei sau reprezentantului firmei, de către agenţii constatatori cât şi retragerea avizului de către emitent.
  • salubrizarea permanentă a amplasamentului ocupat este obligatorie, încalcarea acestei prevederi duce la retragerea avizului eliberat de către autoritatea locală a Municipiului Timişoara.
  • cedarea dreptului de folosinţă a amplasamentului ocupat în zonele menţionate de către deţinătorul avizului altei persoane, duce la retragerea avizului cât şi la sancţionarea contravenţională a faptei.
  • operatorii economici au obligaţia de a nu comercializa alte produse decât cele menţionate în aviz;
  • operatorii economici au obligaţia de a respecta toate măsurile fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare.
  • nerespectarea condiţiilor impuse vor fi constatate şi sancţionate de către poliţiştii locali din cadrul DPLT. La propunerea agentului constatator avizul pentru desfăşurarea activitătii de comerţ stradal în cadrul evenimentului 1 Martie 2022 va fi anulat de către reprentanţii C.A.A.C.P.
  • Cu respectarea HCL 110/05.04.2016, HG 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, a normelor de securitate la incendiu, a Legii 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, a legislaţiei actuale cu modif./complet. ulterioare împotriva răspandirii virusului SARS CoV2 (Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv H.G. 171/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 7 februarie 2022.
Adora Beauty

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*