Administrație

La licitația pentru desemnarea constructorului noii clădiri a Școlii Gimnaziale 13 s-a trecut la evaluarea ofertei

La licitația pentru desemnarea constructorului noii clădiri a Școlii Gimnaziale 13 s-a trecut la evaluarea ofertei
Adora Beauty

Municipalitatea timișoreană a mai trecut o etapă în licitația pentru desemnarea constructorului care va executa lucrările pentru „Extinderea spațiilor de învățământ. Construirea unui corp de clădire cu un etaj la Școala Gimnazială nr.13  de pe  strada Musicescu nr.14”.

Astăzi a fost deschisă oferta depusă și a început evaluarea.

Obiectivul general al proiectului, promovat prin GAL Freidorf, este îmbunătățirea nivelului educațional prin creșterea accesului și participării la educația timpurie/învățământ primar și secundar, precum și reducerea abandonului școlar.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: asigurarea calitativă şi cantitativă a spaţiilor şi dotărilor necesare activităţii educaționale, creșterea numărului de participanți la procesul educațional.

Proiectul va asigura atât calitativ, cât şi cantitativ spaţiile şi dotările necesare funcţionării activităţii educaționale pentru 613 elevi.

Prin investiția într-o nouă infrastructură educațională se va garanta accesul la educație a unui număr suplimentar semnificativ de elevi, iar îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a orelor de curs prin crearea unor spaţii moderne de învăţământ va contribui la reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii. Pe termen lung, efectele benefice ale proiectului sunt: îmbunătăţirea condiţiilor de desfășurare a activităților educaționale; extinderea capacităţii şcolilor; promovarea sportului în şcoli prin realizarea sălii de sport; creşterea nivelului de educaţie al locuitorilor, în special cei din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) Freidorf.

Din punct de vedere funcţional, clădirea nouă va fi împărțită într-o zonă cu spaţii de învăţământ şi o zonă cu sală de sport şi spaţii adiacente acesteia:

PARTER: 3 săli de clasă, vestiare, grupuri sanitare, o sală de sport cu suprafața de 164 mp, o centrală pentru detecţie incendiu.

ETAJ:  tribună,  hol,  4 săli de clasă,  grupuri sanitare.

În total, vor fi 7 noi săli de clasă.

Proiectul va fi co-finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9– Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții  9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), apel de proiecte nr.  POR/722/9/1/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate

Valoarea estimată a lucrărilor:  2.735.154,95 lei fără TVA.

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*